Nepatrné zbytky klasicistního zámku v areálu, kde již v předhusitské době stával dvůr s tvrzí Nussberg. Zámek vystavěl krajský hejtman Karel Josef z Bienenberku po r. 1789. Od r. 1947 jej má ve správě město Jílové a chátrá. R. 1990 se budova zřítila.
Hlavní obrázek místa
© Jiří Čížek 03/2019
Graficke pismenko Klasicistní zámeček s kaplí sv. Prokopa v rizalitu jižního průčelí dnes již na místě dávné tvrze Nussberg nehledejte. Po mnoha letech postupného chátrání se v roce 1990 zřítil a dnes na jeho místě rostou v létě obtížně prostupné křoviny. Pravděpodobně se zachovaly některé ze zdí, ty jsou však dosažitelné poněkud složitě. Areál je uzavřen, přístup je možný pouze od jihu. Čekejte ale prodírání se místy hustým porostem. Kromě rozpadlých hospodářských stavení po obvodu dvora je tak hlavní stojící budovou zachovale se tvářící objekt při západní hraně pozemku. Podle místních „tam“ se střídavou pravidelností probíhají neurčité stavební práce. Nad zříceninou zámečku ...
Mass, Turyna Petr, 24.12. 2005

  historie

  Včelní hrádek stojí na ostrohu nad soutokem Chotouňského potoka se Sázavou na katastru města Jílové. Už v době předhusitské zde stával dvůr s tvrzí, zvanou Hrádek. Listina, která uvádí Hrádek k r. 1045, kdy prý sloužil k ochraně „jílovců“, kteří v okolí dobývali zlato, je padělkem z konce 18. století. První historická zpráva je až z r. 1402, kdy byla tvrz nazývána Nussberk. Tehdy Jan Šimonův z pražského rodu Štuků prodal Hrádek s poli, vinicemi

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Praha a okolí, 28.12. 2005
  Hrádek Včelní
  Nedaleko od Jílového jest zámeček založený ke sklonku 18. století. Před tím stával Hrádek několik kroků odtud dále k východu, jak lze posud znáti. Jméno své obdržel Hrádek buď od pradávné ohrady aneb od opevněného dvorce. Hrádek sice patřil ode dávna k šosu města Jílového, to však nevadilo, že mohl býti opevněn, Máme sice tištěnou listinu, že kníže Břetislav l. 1045 daroval hrad Hrádek klášteru Ostrovskému, ale zápis ten nepatří ani do druhu tak

  A. Sedláček, Hrady , zámky a tvrze Království českého 15, 10.3. 2019

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  nepatrné zbytky zdí
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Praha-západ  (PZ)
  Jílové u Prahy