Zbytky skalního hradu z 1. poloviny 14. století postaveného pravěpodobně hejtmanem Nice Hokakerem. Při obležení byl prý silně poškozen, ale nebyl dobyl. Poslední zprávy jsou z roku 1457, kdy byl ještě obydlen.
Hlavní obrázek místa
Okno ve velké místnosti
© 2002 Jiří Čížek
Graficke pismenko Ze skalního hradu jež byl vystaven na vysoké skále se dochovalo několik neúplných tesaných místnůstek. Vstup do areálu hradu je od r. 2018 po ocelovém schodišti a chodnících, které změnily místo na turistickou atrakci. Návštěva je bezpečná i pro rodiny s dětmi.
28.5. 2002

  turistické

  Tento hrad se nachází na bočním výběžku masivu Havraních kamenů 303 m n. m. nad severovýchodním okrajem Jetřichovic. Kolem vede značená turistická cesta ( žlutá ).
  Oldřich, 16.6. 2005

  historie

  Hrad byl postaven podle archeologických nálezů v první polovině 14. století a byl značně výstavný. Tvořil původně součást panství hradu Ostrého a jeho zakladatelem byl asi některý člen rodu pánů z Michalovic. První písemná zmínka pochází z roku 1395, kdy je připomínán zdejší hejtman Nice Hokaker. Když kamenické panství roku 1406 koupil Hynek Berka z Dubé, dosadil sem jiného hejtmana, Zikmunda ze Slibovic. V letech 1427 - 28 zde seděl

  Oldřich Skalní hrady ......., 16.6. 2005
  Hrad Falkenštejn stával severovýchodně od Jetřichovi, přímo nad obcí. Je pravděpodobné, že byl založen na přelomu 13. a 14. století v době rušné kolonizační činnosti Michaloviců v této oblasti, prováděné z hradu Ostrého. Vedle funkce správní plnil Falkenštejn jistě i úkoly strážní, neboť stál nedaleko obchodní cesty do Míšně a Lužice. Falkenštejn, který byl vždy součástí kamenického panství, se uvádí poprvé v českokamenické městské knize až v

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 25.1. 2006
  FALKŠTEIN HRAD.
  Nedaleko Jetřichovic (Dittersbach) stával hrad Falkštein na skalisku (a částečně v něm) z vysoké a strmé hory vynikajícím. Cesta k němu jest nyní tak dobře upravena, že se na horu pohodlně přijíti může. Z vrchu hory jsou na skalisko dřevěné a pohodlné schody, jež udělány ke sklonku minulého století. Že dotčená cesta jde tudy, kudy asi šla stará cesta, dovodí se tím, že, když se přichází před hrad, jest na skalce v levo cestu zúžující draže na

  A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého 14, 9.6. 2019

  pověsti

  Skromná pracně proklestěná stezka divokou přírodou - říká se jí česká. Spojovala vnitro království s Lužicí a Saskem. Od severních moří se po ní vozila sůl. Pohraniční hvozdy pokrývali strže, skály, bystřiny. Žili zde jeleni, vlci, rysové a vysoko nad nimi poletovali orli. Za vlády Přemysla Otakara II. toto území spravoval rod Markvarticů. Byl vybudován hrad Falkenštejn, jeho posádka chránila obchodníky před loupežníky. A zde začíná náš

  Česká Silnice, Lošťák, 17.7. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Jetřichovice