Zbytky skalního hradu z 1. poloviny 14. století postaveného pravěpodobně hejtmanem Nice Hokakerem. Při obležení byl prý silně poškozen, ale nebyl dobyl. Poslední zprávy jsou z roku 1457, kdy byl ještě obydlen.
Hlavní obrázek místa
Nově vybudovaný vstup do hradu
© Kryštof Čermák, 05/2018
Graficke pismenko Ze skalního hradu jež byl vystaven na vysoké skále se dochovalo několik neúplných tesaných místnůstek. Vstup do areálu hradu je od r. 2018 po ocelovém schodišti a chodnících, které změnily místo na turistickou atrakci. Návštěva je bezpečná i pro rodiny s dětmi.
28.5. 2002

  turistické

  Tento hrad se nachází na bočním výběžku masivu Havraních kamenů 303 m n. m. nad severovýchodním okrajem Jetřichovic. Kolem vede značená turistická cesta ( žlutá ).
  Oldřich, 16.6. 2005

  historie

  Hrad byl postaven podle archeologických nálezů v první polovině 14. století a byl značně výstavný. Tvořil původně součást panství hradu Ostrého a jeho zakladatelem byl asi některý člen rodu pánů z Michalovic. První písemná zmínka pochází z roku 1395, kdy je připomínán zdejší hejtman Nice Hokaker. Když kamenické panství roku 1406 koupil Hynek Berka z Dubé, dosadil sem jiného hejtmana, Zikmunda ze Slibovic. V letech 1427 - 28 zde seděl

  Oldřich Skalní hrady ......., 16.6. 2005
  Hrad Falkenštejn stával severovýchodně od Jetřichovi, přímo nad obcí. Je pravděpodobné, že byl založen na přelomu 13. a 14. století v době rušné kolonizační činnosti Michaloviců v této oblasti, prováděné z hradu Ostrého. Vedle funkce správní plnil Falkenštejn jistě i úkoly strážní, neboť stál nedaleko obchodní cesty do Míšně a Lužice. Falkenštejn, který byl vždy součástí kamenického panství, se uvádí poprvé v českokamenické městské knize až v

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 25.1. 2006
  FALKŠTEIN HRAD.
  Nedaleko Jetřichovic (Dittersbach) stával hrad Falkštein na skalisku (a částečně v něm) z vysoké a strmé hory vynikajícím. Cesta k němu jest nyní tak dobře upravena, že se na horu pohodlně přijíti může. Z vrchu hory jsou na skalisko dřevěné a pohodlné schody, jež udělány ke sklonku minulého století. Že dotčená cesta jde tudy, kudy asi šla stará cesta, dovodí se tím, že, když se přichází před hrad, jest na skalce v levo cestu zúžující draže na

  A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého 14, 9.6. 2019

  pověsti

  Skromná pracně proklestěná stezka divokou přírodou - říká se jí česká. Spojovala vnitro království s Lužicí a Saskem. Od severních moří se po ní vozila sůl. Pohraniční hvozdy pokrývali strže, skály, bystřiny. Žili zde jeleni, vlci, rysové a vysoko nad nimi poletovali orli. Za vlády Přemysla Otakara II. toto území spravoval rod Markvarticů. Byl vybudován hrad Falkenštejn, jeho posádka chránila obchodníky před loupežníky. A zde začíná náš

  Česká Silnice, Lošťák, 17.7. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Jetřichovice