Zbytky tvrze z 15. stol. dochované na malém ostrůvku v podmáčené louce zámeckého parku, romanticky upravené v 19. stol. do siluet zámeckého pána a paní.
Hlavní obrázek místa
Pohled na tvrziště od jihu
Václav Hájek © 2005
Graficke pismenko Zbytky tvrze se nacházejí v zámeckém parku na okraji obce. Z tvrze se dochovalo jen severovýchodní nároží stojící na malém ostrůvku v bažinatém terénu. Zřícenina byla romanticky upravena. Na gotické zdivo byla vystavěna nová nadezdívka s lomenými okenními otvory. Konce zdí jsou upraveny do obrysů zámeckého pána a paní.
Václav Hájek, 9.12. 2005

  historie

  Ves samotná byla zmíněna poprvé roku 1405, během 15. století byla rozdělena mezi více majitelů. Tvrz byla postavena snad někdy v průběhu 15. století. Jediná zmínka o kladrubské tvrzi pochází z roku 1598, kde je již zmiňována jako pustá a ves patřila k panství Střela. Znovu se stala samostatným statkem až v 18. století, kdy zde byl postaven barokní zámek.
  Zany, 10.12. 2005
  Úpravy staré tvrze v zámeckém parku na romantickou podobu nechal udělat Karel rytíř Taschek, jehož rodina vlastnila od sklonku 19. století přilehlý zámek (viz samostatné heslo). Romantické úpravě podlehl i bažinatý terén kolem zříceniny s původními vodními příkopy.
  Stránky obce Kladruby, Jaroslav Špiroch , 19.6. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Kladruby