Zříc. hradu. Přemyslovské správ. hradiště do pol. 13. stol. (opuštěno). R. 1315 věnoval J. Lucemburský Bavorovi III. ze Strakonic na stavbu hradu. Lucemburkové vlastnili hrad až do konce 15. stol., poté maj. Půta Švihovský z Rýzmberka. R. 1558 pustý.
Hlavní obrázek místa
© Jiří Čížek 03/2005

Graficke pismenko Pokud se vydáte vláčkem do Horažďovic, nenechte bez povšimnutí zříceniny hradu, které je možné najít na druhé strany řeky na jediném kopci, na kterém se v sousedství tísní malý hřbitov. Zříceniny překvapí svou rozsáhlostí.
28.5. 2002

  historie

  Prácheň hrad
  Se souhlasem krále Jana Lucemburského (r. 1315) vystavěl v první čtvrtině 14. století Bavor III. ze Strakonic tento hrad na akropoli v té době již zaniklého přemyslovského hradiště. Sousední kostelík svatého Klimenta stojí patrně na místě původní slovanské svatyně. V průběhu 15. století byl hrad v držení pánů z Hradce a Kocovských z Kocova, kteří však přesídlili do nedalekých Horažďovic, takže hrad začal pustnout. Koncem 15. století přešel do

  Random, zdroj: Tomáš Durdík: Encyklopedie českých hradů“, Libri 1995, vydání z r. 1999 a „Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě“, Academia Praha, 1998 Milan Mysliveček, Ludmila Koubová, Františka Vrbenská: „Čas hradů v Čechách 2“, Horizont,, 5.9. 2002
  Hrad Prácheň náležel k nejstarším hradům v Čechách. Jeho vznik a nejstarší dějiny jsou však pro naprostý nedostatek pramenů nejasné. Archeologický výzkum zjistil, že v 10. století zde stávalo hradiště. První písemné zprávy o hradu jsou až v několika listinách z l. 1184–1222, v nichž se uvádějí prácheňští kasteláni. Prácheň byla župním hradem, na němž sídlívali knížecí úředníci, kteří odtud řídili správu Prácheňského kraje a vykonávali funkci

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986, 10.6. 2003

  pověsti

  Pověst o prokletém zvonu pana Půty
  S kostelem sv. Klimenta na Práchni je spojena pověst o nenasytném panu Půtovi z Rýzmburka. Byl to člověk vznešený, zbožný a vykonával úřad zemského sudího. Měl však jednu velkou neřest, neboť byl veliký skrblík. A tak, když se rozhodl zvelebit starobylý kostelík na Práchni, dlouho přemýšlel, jak by to jeho nestálo moc peněz. Nakonec našel řešení: Nechal ulít zvon, který se měl zavěsit do nové věže kostela, dal ho vystavit na Práchni a poručil

  Random (Uvedeno se souhlasem paní Simony Sládková, Turistické centrum Prácheň, Horažďovice), 10.9. 2002
  Propadlý zvon
  Když se stal pánem Práchně Půta Švihovský, proslulý svou tvrdostí a přísností na poddané, rozhodl se, že dá opraviti starobylý prácheňský kostelíček. Úmysl to byl bohulibý, leč pan Půta nechtěl sám nésti břímě vydání. Uložil poddaným, aby přinesli na hrad peněžité dary. Sám pořídil zvon, který měl býti zavěšen do nové věže, a rozkázal dávati do něho peníze. Se stavbou se mělo sečkati, pokud by nebyl plný. Poddaní přicházeli na prácheňský hrad

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Poklad pod hradbami
  Kromě zakletého pana Půty bloudili po Práchni i jiní duchové, mezi nimi Bílá paní. Komu ta se zjevila, ten do roka zemřel. Proto padaly na chodce, který tudy kráčel za soumraku, sklíčenost a tíseň. A přece se vyskytli odvážlivci, kteří se sem vypravili o Štědrém večeru s lopatou a motykou, aby zde zkusili štěstí. Neboť podle staré pověsti jsou ve stáni pod hradbami uloženy poklady. Které se v tento den otvírají. I kopali tu hledači pokladů

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002


  Chcete se stát boháči? Přesně za půl roku vydá hrad Sion svůj poklad!

  Hrady a zámky

  Vydejte se dnes s námi asi 8 km jihozápadně od Kutné Hory, kde se v blízkosti obce Chlístovice nachází zřícenina gotického hradu Sion. Pokud jste dosud o něm neslyšeli, pak jste o hodně přišli a co nejdříve to musíte napravit

  Větrný mlýn Velké Těšany aneb život ve mlýně nebyl pro princezny

  Hrady a zámky

  Kdy a kde se roztočilo první větrem poháněné mlýnské kolo, se už s určitostí asi nikdy nedozvíme. Jisté ale je, že se tím splnil pradávný sen člověka, spoutat nepolapitelný a neviditelný vítr a využít jej ve svůj prospěch. Ale protože živel je živel a ten nikdy nebude poslouchat jako beránek, mnohokrát nechal lidi na holičkách a mlynářům připravil nejednu krušnou chvíli.

  Výlety po České republice – Středočeský kraj

  Cestování

  Hrady a zříceniny jsou skvělým cílem pro výlety. Možná ani netušíte, kolik v České republice takových památek je. Jen ve Středočeském kraji najdete kolem 100 hradů, zámků a zřícenin. Určitě znáte Karlštejn, Křivoklát, nebo Kokořín. V článku si představíme tři atraktivní zříceniny hradů, na které se můžete vypravit i s dětmi a užít si rodinný výlet.

  Panenská příroda, průzračné moře a prázdninová atmosféra deset hodin autem z Prahy

  Cestování

  Ostrov Cres je jedna z prázdninových destinací v Chorvatsku vzdálená z Prahy deset hodin jízdy autem. Kromě průzračného moře s oblázkovými plážemi se můžete vydat ke kamennému labyrintu, magické mořské jeskyni, římskému mostu nebo na zříceniny několika kostelů.

  Lesk a sláva lázní Sedmihorky – pohádka s otevřeným koncem

  Hrady a zámky

  Sedmihorky – zaniklé lázně, jejichž sláva se kdysi dotýkala hvězd. Nejstarší vodoléčebný ústav v Čechách dnes zeje prázdnotou a postupně vysychají i léčivé prameny, za nimiž jezdívali lidé z celého světa.

  Vildštejn – románský hrad, na nějž se usmálo štěstí

  Hrady a zámky

  Románský hrad Vildštejn je jedním z nejstarších vodních hradů na území naší republiky. Nachází se v okrese Cheb, a přestože tam stojí nějakých 800 let, pro veřejnost se jeho brány úplně poprvé otevřely až v roce 2001.

  Plzeňský kraj,  Klatovy  ( KT), Velké Hydčice
  OOO