Téměř zaniklý hrad Chábory založený kolonizační činností pány z Dobrušky snad v 13. století. Dochované písemné prameny jej zmiňují až roku 1571 již jako pustý. Hrad byl téměř celý stráven lomem.
Hlavní obrázek místa
Jádro hradu
© Petr Nožička 03/2010
Graficke pismenko Dnes již téměř zaniklý hrad Chábory, byl téměř celý stráven lomem. Zachovalé zbytky nad severním okrajem obce však svědčí o někdejší mohutnosti tohoto hradu. Zachoval se zde především (v délce cca 50 m) příkop 12 m široký a 4–6 metrů hluboký, oddělující hrad (či teprve předhradí?) od náhorní plošiny (průřez příkopem možno spatřit přímo v lomové stěně). Z vlastního hradu ale zůstalo jen nepatrné torzo o délce 36 m a maximální šířce 8 m, jsou zde dosud patrné destrukce 20 m dlouhé budovy (paláce?), přiléhající k okraji příkopu. Jihovýchodně od vnitřního hradu spatřujeme ve svahu tři podkovovité útvary nad sebou, těžko však rozhodnout, zda se jedná ...
17.12. 2003

  historie

  Nad osadou Chábory vlevo od silnice z Dobrušky do Rychnova nad Kněžnou jsou na ostrohu nad Zlatým potokem zbytky zříceniny hradu, jehož jméno ani doba vzniku nejsou známy. Jeho úkolem byla asi ochrana staré obchodní cesty, která odbočovala z trstěnické stezky a vedla k Dobrušce, kde se větvila. V pramenech je hrad poprvé doložen až k r. 1571 („louka pod pustým hradem ležící"). Počátkem 19. století bylo zde ještě kamenné zdivo, které bylo později

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy, 9.3. 2015

  popis

  Zaniklý hrad odtěžený lomem ve stejnojmenné obci nedaleko Dobrušky vznikl pravděpodobně kolonizační činností pánů z Dobrušky na Zlatém potoce. V písemných pramenech se poprvé objevuje napřímo až k roku 1571, kdy je zmiňována louka pod hradem pustým. Do současnosti se zachoval pouze zlomek plochy hradu beze stop zástavby s příkopem a náznakem valu.
  Hrady, zámky a tvrze okresu Rychov nad Kněžnou, F. Musil, L. Svoboda, 1.4. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Rychnov nad Kněžnou  (RK)