Zřícenina gotického hradu založeného na přání Přemysla Otakara II. ve 2. pol. 13. stol. Několikrát přestavován. R. 1641 zpustošen Švédy. V r. 1655 pobořen z nařízení císaře Ferdinanda III., od r. 1676 zříceninou.
Hlavní obrázek místa
© Jiří Čížek 08/2007
Zříceniny hradu jsou přístupné kdykoliv. Věž pouze v otevírací hodiny. Hrad se nachází nedaleko Kdyně po červené turistické značce.
28.5. 2002

  turistické

  Cesta na Rýzmberk
  Dal jsem si menší okružní cestu po okolí Kdyně, než jsem se dozvěděl, že při příjezdu do Kdyně od Domažlic není cesta k Rýzmberku značená. Tak abych Vás ušetřil bloudění. Odbočit musíte hned na náměstí ve Kdyni u lékárny a jet ulicí Americká, na velké křižovate pojedete nahoru mírně vlevo ulicí Rýzmberskou. Zde už je značení bezchybné. Auto můžete odstavit na kraji lesa, odkud vám k vrcholu kopce a Rýzmberku chybí jen asi 300 m.
  petr kaspar , 8.7. 2013

  historie

  Hrad Rýzmberk byl založen na vysokém kopci u Kdyně ve 2. polovině 13. století. V r. 1279 je zmiňován jako majetek Děpolta, zakladatele rodu Švihovských z Rýzmberka. Podle některých pramenů hrad založil sám Děpolt na přání Přemysla Otakara II., aby spolu s Domažlicemi střežil zemskou stezku, vedoucí přes Všerubský průsmyk do bavorského Řezna. Hrad byl několikrát přestavován – v 1. půli 14. století, v 2. polovině 15. století po velkém požáru v r.

  28.5. 2002
  Hrad Rýzmberk, postavený na stejnojmenném kopci, se významně zapsal do českých dějin. Byl založen bezpochyby v druhé polovině 13. století a pojmenován tehdy módním německým jménem Riesenberg (Obří hora). Stál na strategicky velmi výhodném místě, ovládající Všerubský průsmyk, jímž procházela důležitá obchodní Řezenská cesta do Bavor. Je pravděpodobné, že hrad založil někdy v době česko-bavorských sporů (v l. 1260 až 1270), snad na přání samotného

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, 28.6. 2005

  pověsti

  Vítězná píseň
  Roku 1431 měla býti zasazena českým „kacířům“ největší, smrtelná rána. V Němcích se sebralo veliké křižácké vojsko, v jehož čele stál vedle vévody saského, markraběte braniborského a vévody bavorského papežský kardinál Julian. Křižáci překročili hranice v počtu 40 000 jezdců a 90 000 pěších a přitrhli k městu Tachovu. K útokům na hrazená místa se sice neodvážili, zato týrali bezbranné obyvatelstvo bez ohledu na to, přiznávalo-li se k víře

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Marradasova lest
  Nebyla to jen převaha zbraní, která rozhodovala o vítězství, nýbrž i úskok a lest, jichž odedávna užívali válečníci, aby pomocí jich zničili své odpůrce. Lstivým vojevůdcem byl i don Baltazar Marradas, císařský generál za třicetileté války. Roku 1620, kdy se střídavým úspěchem válčil v jižních Čechách proti stavovskému vojsku, přitáhl k Rýzmberku a chtěl se ho zmocniti. Poznal, že je to tvrdý oříšek, na němž by si mohl vylámati zuby. Proto

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Osudné jablko
  Apoléna, pyšná dcera ryzmberského pána, seděla jednoho dne pod jabloní, na níž dozrávala krásná jablka. Šel tudy myslivecký mládence Jan, hezký hoch, štíhlý jako jedle. Byl unaven, sotva nohy vlekl, rty měl žízní zprahlé. Konal se velký hon a Janovi připadl při něm nejobtížnější úkol. Čestně obstál, stržil pochvalu svého pána, leč přepjal síly tak, že nyní klesal únavou. Zahleděl se toužebně na šťavnaté, zardělé plody, pod jejichž tíží se

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Dobrý člověk neumírá
  Bylo to dva roky před první světovou válkou, kdy v požehnaném věku 84 let zemřela bývalá klíčnice hradu Rýzmberka, Kateřina Pešková z Podzámčí, avšak dosud jí vděčně vzpomínají návštěvníci hradu Rýzmberka a její památka žije nadále v širém okolí. Opatrovala rýzmberskou zříceninu jako vlastní hospodářství a dbala, aby tu vše bylo na svém místě pečlivě uklizeno. Jako do „sence“ vítala příchozí, prováděla je hradem a podávala o všem zevrubný

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002

  popis

  Hrad měl původně dvojdílnou dispozici: nejvyšší místo zaujímal okrouhlý donjon v nároží malého jádra. Na protilehlé straně, kde je dnes rozhledna, stál obytný palác. Předhradí bylo opevněno kamennou hradbou, v jejímž jihozápadním nároží stála druhá okrouhlá věž. V 1. polovině 15. století byla k areálu přihrazena kamennou hradbou, na jižní straně s baštami, další část s věží. V letech 1846–47 byla hrabaty Stadiony postavena nad baštou nová

  2.10. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Domažlice  (DO)
  Kdyně