Zámek byl postaven v l. 1727 – 1730 na místě starší tvrze Ferdinandem ze Šercu. V r. 1761 byl zámek v majetku hrabat Renardů. Již v té době bylo nutné provádět statické zajištění stavby pomocí železných táhel. Posledními majiteli byla rodina Richterů
Hlavní obrázek místa
pohled na část severní partie zámku
© Jan P. Štěpánek 02/2008
Graficke pismenko V západní části obce Deštné s největší pravděpodobností na místě bývalé tvrze najdete rozpadající se barokní zámek. Již v 18. století si zajištění statiky zámku vyžádalo zabezpečení železnými svorníky. Po roce 1945 se již nikdo údržbě nevěnoval a tak nejprve došlo ke zhroucení zadní stěny střední části zámku a v devadesátých letech 20. stol. se destrukce začala projevovat prakticky v celém rozsahu. Vše je dáváno za vinu nestabilnímu podloží v této oblasti.

Vzhled zámku je z poslední přestavby z 1. poloviny 18. stol. Jedná se o dvoupatrovou trojkřídlou stavbu s nevelkým nádvořím. Při zámku býval park.
17.3. 2005

  historie

  Již ze začátku druhé poloviny 14. stol. jsou zprávy o Bulíkovi z Deštné, tvrz je však poprvé připomínána až v roce 1408. V polovině 16. stol. je tvrz uváděna jako pustá, ale již v roce 1580 přijal její polovinu jako léno Václav Mitrovský z Nemyšle. Když na přelomu 17. a 18. stol. byla obec v držení Karla Ferdinanda z Šercu, začala být tvrz postupně přestavována na barokní zámek. Ke konečné dostavbě došlo v letech 1727 – 1730. Od roku 1761 byl

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, 18.3. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zřícenina
  nepřístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Opava  (OP)