Minoritský klášter ve Stříbře vznikl před rokem 1272 na základě nadace Ratmíra ze Škviřína. Klášterní kostel nahradil starší svatyni. Barokní přestavba 1753, 1785 klášter zrušen. Roku 1871 částečná demolice kostela. Rekonstrukce začala 1992, dnes museum.
Hlavní obrázek místa
Severozápadní kout rajského dvora
Bílá budova v pozadí stojí na místě přední části klášterního kostela
© Ivan Grisa, 08/2008
Graficke pismenko Klášter (dnes městské museum) stojí na jihovýchodním okraji historického jádra města. Přístup k němu je z Masarykova náměstí kolem hasičské zbrojnice. Ke zřícenině kostela lze dojít Pivovarskou ulicí kolem někdejší školy.
Ivan Grisa, 30.9. 2008

  historie

  Klášter minoritů (františkánů) u kostela sv. Maří Magdalény ve Stříbře
  Klášter vznikl pravděpodobně současně s vysazením horního města kolem poloviny 13. století. Prameny bez možnosti kontroly uvádějí léta 1238–53, k roku 1272 je existence konventu nezpochybnitelná. Jako první se zřejmě stavěl vlastní klášter jednoduchého čtyřkřídlého půdorysu, zprvu sloužil potřebám kláštera zřejmě starší kostelík (sv. Augustina?). Budování nového klášterního kostela snad započalo ve třetí čtvrtině 13. století, postupovalo velmi

  Ivan Grisa, dle Vlček - Sommer - Foltýn, Encyklopedie českých klášterů a D. Líbal, Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, 4.10. 2008

  popis

  Z někdejšího klášterního kostela se zachovaly obvodové zdi barokního presbytáře a části hlavní gotické lodi, ke které se na severu připojovala zřejmě výrazně nižší a užší boční loď. Konvent je čtyřkřídlý, s množstvím nově odhalených gotických prvků: zejména se jedná o neobyčejně vysoká okna křížové chodby, která procházejí přes obě podlaží současné stavby a uplatňují se i v interiérech a zbytek někdejšího portálu do kostela.
  Ivan Grisa, 4.10. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Tachov  (TC)
  Stříbro