Dominikánský klášter byl v těchto místech od 13. století. V roce 1419 byl klášter vypleněn, poté sloužil jako solnice. Obnoven byl v 17. století. V roce 1780 byl klášter zrušen a budova byla upravena pro soud a věznici.
Hlavní obrázek místa
průčelí kostela z náměstí
© Milan Caha 05/2009
Graficke pismenko Dominikánský klášter byl v těchto místech (jižně od dnešního kostela) vybudován těsně po opevnění města ve 13. století. Jeho budova na skále nad řekou byla do městského opevnění začleněna. 20. srpna 1419 byl klášter vypleněn místními husity, mniši byli shozeni ze skály, budovy byly pobořeny a vypáleny. Z původní stavby se zachovalo obvodové zdivo presbytáře kostela. Na místě kláštera vyrostlo několik domů, zbytky klášterního kostela byly využity jako solnice. Z té doby pochází průčelí s renesančními sgrafity. V době rekatolizace byl klášter obnoven, nový konvent byl vystavěn na opačné straně – směrem k hradu. Kostel byl obnoven M. Huertym v roce ...
Milan Caha (zdroj: POCHE, E.: Umělecké památky Čech 3. P - Š. Academia, Praha 1980 a www.icpisek.cz), 4.6. 2009

  popis

  Klášterní kostel Povýšení Svatého Kříže má půdorys kříže. Zajímavostí je, že je opačně orientován, tzn. hlavní oltář z počátku 18. století je postaven na západě. Pod kostelem jsou dvě krypty, jedna sloužila Švamberkům, druhá k pochováváni řeholníků. Na kostelní věži jsou dva zvony: zvon přenesený ze zvonice svatotrojického hřbitova od zvonaře Brikcího z Cinperka z roku 1575, druhý sv. Dominik je z roku 1673.
  Milan Caha (zdroj: POCHE, E.: Umělecké památky Čech 3. P - Š. Academia, Praha 1980 a www.icpisek.cz), 4.6. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Písek