Bývalá tvrz, zmiňovaná již r. 1407, později přestavěná na barokní zámeček. V roce 1977 byla budova zámku adaptována místním JZD. Barokní patrová budova s otevřeným věžovitým rizalitem v průčelí a zámeckou kaplí se zbytky fresek.
Hlavní obrázek místa
Zámeček Dřešínek
západní pohled na zámeček
© mystik, 4/2007

Zámeček Dřešín

Graficke pismenko Dřešínek čili Malý Dřešín s menším zámkem a zahradou ovocnou býval druhdy samostatným statkem náležícím rytíři Antonínu z Berišů, jenž také Bernardice držel. Týž prodal statek Dřešínek rytíři ze Stadova manželovi Barbory z Malovců, jež po smrti svého manžela r. 1769 za Václava Weiderberga se provdala a když tento r. 1771 zemřel, až do své smrti Dřešínek podržela, načež dědictvím na Josefa Františka Malovce přešel a tak s Česticemi r. 1780 spojen byl. Ve Dřešínku bývala odedávna kaple zámecká a vydržováni byli v zámku kaplani, z nichž uvádí se za pána ze Stadova jakýsi Páter Ouvín z řádu Cisterciáků, rozený baron Dubský z Moravy ...
mystik, Farní kronika Čestic, 13.12. 2007

  historie

  Dřešínek
  V 16. století patřila k Dobrši. R. 1644 prodal Václav Chřepický z Modliškovic tvrz, dvůr a ves Janu Markvartu Kocovi z Dobrše. R. 1680 Anna Veronika Hrobčická, rozená Chřepická z Modliškovic, koupila tvrz, dvůr, pivovar a ves od Marie Polyxeny Witerfeldové, rozené Cukrové z Tonfeldu. R. 1694 prodala Anna Veronika Hrobčická statek nazývaný Prostřední Dřešín své dceři Barboře Voršile, provdané Bínové. Nová majitelka však ještě téhož roku prodala

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, 21.2. 2011

  Časová osa

  1644
  Václav Chřepický z Modliškovic prodal tvrz, dvůr a ves Janu Markvartu Kocovi z Dobrše.
  1680
  Anna Veronika Hrobčická, rozená Chřepická z Modliškovic, koupila tvrz, dvůr, pivovar a ves od Marie Polyxeny Witerfeldové, rozené Cukrové z Tonfeldu.
  1694
  Prodala Anna Veronika Hrobčická statek nazývaný Prostřední Dřešín své dceři Barboře Voršile, provdané Bínové.
  1743
  Získal tvrz Antonín Stěnovský z Kadova.
  koncem 18. století
  Dřešínek patřil převážně majitelům z měšťanských vrstev.
  1861
  Měl tvrz ve vlastnictví Hrabě František Khevenhuller – Metsch, maltézský velkopřevor.
  1884
  Vlastnila tvrz rodina Waldstein – Wartenbergů, byla přestavěna na zámek.
  1977
  JZD provedlo důkladnou adaptaci budovy a byly zničeny všechny slohové znaky.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Dřešín