hrad Krupka

Rosenberg
Rozsáhlá zřícenina královského hradu z poč. 14. stol. Roku 1330 udělil Jan Lucemburský Krupku míšeňskému šlechtici Těmovi z Koldic. Silně poničen husity v r. 1426. Poté pozdně goticky přestavěn. Od r. 1621 trvale neobydlen.
Hlavní obrázek místa
© František Kinař 05/2017
Graficke pismenko Hrad se vypíná nad městečkem Krupka. Je přístupný po silnici. V současné době probíhají na hradě opravy.
Pro hrad byl na počátku 19. stol. užíván název Rosenburg – tj. Růžový hrádek, podle množství růží, které zde rostly.
11.8. 2002

  turistické

  Průvodce: červenec – srpen, Út – Ne 10.00 – 17.00 hod.
  10.1. 2009

  historie

  Hrad i město Krupka vděčí za svůj vznik těžbě cínových rud v okolních Krušných horách. Doba jejich vzniku není přesně známa. Listina krále Václava II. z r. 1305 mluví jen o místě nebo hoře – horní obci zvané Krupá, kde se kope cín. Je tedy pravděpodobné, že hrad i město tehdy ještě neexistovaly, neboť lokalita by nebyla určována tak neurčitým výrazem. I počátky těžby cínu v okolí Krupky jsou zahaleny tajemstvím, ale podle Václavovy listiny se dá

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 17.3. 2006

  pověsti

  Dobrý permon
  Před dávnými lety bydlel v Krupce horník, který do únavy kopal v skalách. Pátral po ložisku rudy, avšak stále jen narážel na jalový kámen. Když se tak jednoho dne opět marně lopotil a stíral mozolnou rukou pot s čela, objevil se před ním bradatý mužíček v červené suknici, s rozžatým kahanem v ruce. Byl to permon – skřítek rudných hor. „Zdař Bůh!“ pozdravil a zazubil se na horníka. „Nemohu se již dívati na tvoje marné kopání,“ řekl, kývaje se

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Dona Sabina
  Při vstupu do hradního nádvoří je přizděn ke zřícenině náhrobní kámen, na němž je vytesána podoba jeptišky s latinským nápisem: (pozn. redakce. Sabina byla z hradu přemístěna do ambitů kostela Bolestné Panny Marie v centru Krupky - Bohosudově.) Gregoris generosa dona Sabina. (Vznešeně urozená paní Sabina.) Krásná dona Sabina byla dcerou rytíře Koldice, pána hradu Krupky. O její ruku se ucházel rytíř ze Supí hory. Byl to muž statný, udatný a

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Zrada Šumburkova
  A ještě jeden pohnutý příběh pojí se k omšelým hradbám Rosenburku. Je to příběh zrádného Šumburka, nápadníka neteře Tima Koldice, který žil za císaře Karla IV. Timo Koldic, jemuž patřily krupské rudné doly i četné statky v Čechách a v Míšeňsku, hostil na svém dvoře rytíře, kněze, hudebníky i jiné umělce. Nikdo z jeho hradu neodcházel, aby tady nebyl pohoštěn. Mladí rytíři, kteří přicházeli do hradu, nezajímali se jen o cenné sbírky Koldicovy a

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Duch se psím spřežením
  Ve zříceninách hradu se prý v noci zjevuje bývalá zámecká paní se psím spřežením. Objíždí tak své tři hrady Krupku, Doubravku a Kyšperk a se svými sloužícími přebírá a počítá ukryté poklady.
  Labyrintem tajemna (M.Stejskal), 14.1. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Teplice  (TP)
  Krupka