Plasy

Plass, les Bor
Hradiště na úzkém ostrohu nad řekou Střelou bylo osídleno již v pravěku, což dokazují zlomky keramiky z mladší době kamenné, chamské kultury a z pozdní doby halštatské. Dodnes jsou na kopci patrné zbytky valů a výhledy na řeku.
Hlavní obrázek místa
Střela.
© Prudký Martin, 12/2017
Graficke pismenko Archeologická lokalita je přístupná od železniční zastávky Horní Hradiště, a to od chat, kde je lávka pro pěší. Od vsi vede polní nezpevněná cesta, obtížně sjízdná v zimě nebo po dešti. Na hradiště vede od severovýchodu cesta od řeky kolem chat. Další přístupová cesta vede z Plas po zelené značce.
Prudký Martin, 31.12. 2017

  historie

  Hradiště na úzkém ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Střelou, bylo osídleno již v pravěku. Dokazují to nálezy ze sond položených manžely Baštovými v roce 1980, v nichž objevili zlomky eneolitické keramiky, mazanici a kamennou sekerku. J. Maličký lokalizoval na nejužším místě ostrožny krátký, patnáctimetrový spečený val a za ním nalezl také pazourkovou šipku a keramiku patřící také do eneolitu a do období mezi pozdním halštatem a dobou

  Prudký Martin podle Encyklopedie hradišť v Čechách - V. Čtverák, M. Lutovský, M. Slabina, L. Smejtek, Pravěk českých zemí - J. Bouzek, Pravěké dějiny Čech - kolektiv, Hradiště Podštěly (bakalářská práce) - A. Augustinová, 31.12. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hradiště
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Plasy