Tvrzištní pahorek připomíná tvrz, která byla postavena cca na přel. 13. a 14. stol., kdy vesnice patřila k nothaftským a poté leuchtenberským lénům. Od poč. 15. stol. do 30. l. 17. stol. v majetku Steinbachů ze Steinbachu, kteří postavili poč. 16. stol. ve vsi nové sídlo a tvrz poté zřejmě zanikla.
Hlavní obrázek místa
Pohled na tvrziště od hřbitovní zdi
© Jan Boukal, 10/2012
Vesnice Kostelní Bříza spadá pod město Březová, od kterého je vzdálená cca 2,5 km jižně.
31.1. 2013

  historie

  Dnešní vesnice Kostelní Bříza (pův. Kirchenbirk) vznikla asi již na přelomu 13. a 14. století a patrně od počátku svojí existence patřila k nothaftským a posléze leuchtenberským lénům. Od počátku 15. století byla Kostelní Bříza v majetku Štampachů (Steinbachové ze Steinbachu), kteří drželi Kostelní Břízu až do 30. let 17. století, kdy ji od nich koupili Winklerové z Heimfeldu. Od r. 1682 patřila Kostelní Bříza Multzům z Valdova a posléze dalším

  Jan Boukal, E.H. podle zdrojů: P. Hereit - J. Miler: Tvrziště na okrese Sokolov. Hláska 3, 1992, č. 1; Kol. autorů: Encyklopedie českých tvrzí II., Praha 2000; http://monumnet.npu.cz; http://kostelnibriza.cz, 14.11. 2012

  pověsti

  Podle pověsti existovala pod tvrzí tajná chodba, která vycházela ze „starého sídla" a měla končit v tzv. Kostelním lese pod tehdejší okresní silnicí (zřejmě silnice do Rudolce).
  E.H. podle http://kostelnibriza.cz, 4.2. 2013

  popis

  Tvrziště v Kostelní Bříze se nachází severozápadně od kostela při hřbitovní zdi, podoba tvrze která zde stála není známa. Tvrzištní pahorek má rozměry zhruba 18 x 14 m a převyšuje okolní terén až o 1,5 m. Bývalý příkop je patrný pouze v náznacích na severním okraji tvrziště, na východní straně byl poškozen při výstavbě zdi hřbitova.
  Jan Boukal, zdroj: Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí II., Praha 2000, 2.2. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Sokolov  (SO)
  Kostelní Bříza