Barokní kostel z let 1687–1691 na půdorysu rovnoramenného kříže se soudobým vybavením, fresky od Josefa Kramolína. Na jižní straně v 18. stol. přistavěna kaple Panny Marie Sněžné. Kostel spojen se zámkem krytou chodbou na pilířových arkádách. V kryptě uloženy ostatky rodu Thunů.
Hlavní obrázek místa
© Rodochrozit, 03/2013
Graficke pismenko Kostel stojí v centru Děčína, v Křížové ulici spojující Tyršův most a náměstí Svobody při dolním konci tzv. Dlouhé jízdy, přístupové cesty k zámku. Je farním kostelem farnosti-děkanství Děčín I a konají se v něm pravidelné bohoslužby.
Ivan Grisa, 9.6. 2008

  historie

  Kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1687–1691 po požáru staršího kostela, připomínaného roku 1530. Sloužil především jako zámecká svatyně, od doby vlády Josefa II. byl hlavním a do roku 1878 jediným katolickým kostelem v Děčíně. Dochoval se s minimálními úpravami v původním stavu včetně mobiliáře. V 90. letech 20. století opraven a získal původní barevnost fasád. Výjimečná je viditelnost základního kamene v soklu východní stěny

  Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 1, 1977, 8.6. 2008

  popis

  Raně barokní kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven zřejmě podle projektu J. B. Matheye nebo stavitele jím silně ovlivněného. Je to podélné jednolodí s průchozími bočními kaplemi, krátkou příčnou lodí a obdélným presbytářem. Nad křížením je vztyčena kopule. Kostel je orientován k jihovýchodu. Vstupní severozápadní průčelí je jednoduché, symetrické, členěné pilastry, s mohutnou hlavní římsou. Nad ní uprostřed obdélná atika s pěti sochami světců,

  Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 1, 1977, 8.6. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Děčín