Zřícenina gotického skalního hradu ze 13. stol., romanticky upravená. V 18. stol. se stala známým poutním místem. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého.
Hlavní obrázek místa
Valdštejn
© Radovan Smokoň 04/2007
Tento nádherný hrad patřil do pásu skalních hradů Pojizeří. K hradu vede most lemovaný barokními sochami.
28.5. 2002

  historie

  Hrad Valdštejn pochází z druhé poloviny 13. století, nelze však určit přesnější datum jeho stavby. V průběhu několika desítek let poté vznikl souvislý pás výšinných skalních hradů mezi původně královskou Veliší až ke královskému Bezdězu. Hrad Valdštejn jako další hrady té doby využíval těžko přístupných obrovských balvanů pískovcových skal a odtud je i jeho jméno – Waldstein. Původní hrad byl postaven na třech pískovcových základech, z nichž na

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984, 31.10. 2009
  Jan Čapek ze Sán
  Majitelem hradu Valdštejna byl krátce sirotčí hejtman Jan Čapek ze Sán. Říkalo se, že byl statečný, ale více mu záleželo na majetku a kořisti. V roce 1427 bojoval proti Slezákům u Náchoda. Když se Slezané čtvrtý den dali na ústup, začal je pronásledovat a padl do léčky. Jen s největšími obtížemi se mu podařilo uniknou do Náchoda. Kolem roku 1431 vpadl sám do Slezska a odtud přes Moravu na Slovensko, kde se spojil s táborským vojskem v

  Slavomír Vítek ,zdroj" : Radovan Šimáček - Dále od hradu dále, 20.4. 2015

  pověsti

  Dračí skály
  V rozervaných skalách pod Valdštejnem hnízdil za dávných dob pár lítých, krvelačných supů. Byli tak nenasytní, že nic živého, co jen mohli svými spáry uchvátiti, před nimi neobstálo. Lovili zajíce i mláďata srnčí, přepadali ptáky na hnízdech a odnášeli kořist do své skrýše uprostřed nepřístupných skal. Když vylovili drobnou zvěř, vrhali se na ovce pasoucí se na úhorech, a jestliže se jim k tomu naskytla příležitost, loupili matkám pracujícím na

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 4.11. 2002
  Tvář pěvce máje
  Když zemřel Karel Hynek Mácha, nadšený obdivovatel romantické krásy českých hradů, nachladiv se při hašení požáru, byli čeští vlastenci dvojnásob zarmouceni. Nejen proto, že odešel mladý, nadaný básník, nýbrž i z toho důvodu, že nezůstala po něm žádná podobizna, která by zachovala budoucím věkům jeho podobu. Tím větší radost jim způsobila zpráva Máchova přítele, že nešťastný básník seděl kdysi modelem malíři, který byl pověřen výzdobou kaple

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 4.11. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Semily  (SM)
  Turnov