Tvrz postavili patrně v 2. pol. 14. stol. měšťané Martin Puš a František Glyser. R. 1412 byla v majetku Jindřicha Rohlíka z Trhlavy. R. 1557 v majetku Říčanských z Říčan. R. 1583 koupena Janem Vchynským ze Vchynic a r. 1637 prodána Šternberkům již pustá, později v 17. stol. opravena na sýpku a byty.
Hlavní obrázek místa
Věž tvrze od východu
© Václav Hájek 05/2006
Graficke pismenko Gotická vodní tvrz západně od kostela nad rybníkem 5km jižně od Kouřimi.
Okolí: Stará Kouřim (7 km severně - archeologická rezervace), Toušice (3 km sv. - starobylý obloukový most, zbytky tvrze)
28.5. 2002

  historie

  Postavena ve 14. Století, v 15. Století majetek Rohlíků z Malotic. Zpustla ve třicetileté válce. Dnes prázdná. Zachována hranolová dvoupatrová věž se šindelovou střechou a gotickými portálky v přízemí a v patře. V okolí zbytky ohradní zdi zčásti vyvalené.
  Milhaus, 28.5. 2002
  Historie tvrze v Maloticích
  Tvrz byla postavena patrně v 2. polovině 14. století kutnohorskými měšťany Martinem Pušem a Františkem Glyserem, kteří vlastnili ves Malotice. V l. 1400–1410 byla v majetku Jakuba z Doubravice, r. 1412 se zmiňuje přímo tvrz v majetku Jindřicha Rohlíka z Trhlavy. Jindřichovi potomci jí drželi do r. 1498. Od r. 1557 byla tvrz v majetku Zdislava a Karla Říčanských z Říčan, kteří tvrz stavebně upravili v renesančním stylu. Nesloužila však jako

  19.9. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  tvrz
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kolín  (KO)
  Malotice