hrad Bolkov

Polzenstein, Polkenberk
Zaniklý hrádek nebo tvrz založený Švábenickými v 2. pol. 13. stol. Jako pustý se uvádí od konce 14. století. Úplně zanikl díky těžbě v libečském lomu.
Hlavní obrázek místa
Lom, kde byl hrad Bolkov
© Petr Nožička, 2/2008
Graficke pismenko Zaniklý hrádek Bolkov byl založen na česko-slezském pomezí patrně ve 2. polovině 13. století rodem Švábenických ze Švábenic, kolonizujícím Trutnovsko. Podle jména lze též usuzovat souvislost hradu s Bolkem, knížetem Svídnickým, který ve 2. polovině 14. století měl Trutnovsko v zástavě. Písemné prameny však o existenci hradu, zaniklého nejspíš v době husitských válek, mlčí.
Miroslav Bolek, zdroj, 2.10. 2004

  historie

  Bolkenstein
  U vsi Libče na hoře řečené Bolkova hora (Bolkenberg) spatřují se nepatrné zbytky tvrze. O ní píše se ve starých báječných letopisech Trutnovských, že postavena v pradávných dobách malá tvrz na homoli u Libče pro jakéhosi Hypolta, odkudž prý pochází jméno Polzenštein. Že však jméno původní takové nebylo, dokazuje nynější název. Roku 1551 dal Kryštof z Jendorfa rychtáře Chvalečského s dvěma syny jeho na této hoře na tvrzišti kolem lámati. Šimon

  August Sedláček V./166, 18.12. 2005
  Malý hrad Bolkov stával u obce Libeč na strmé ostrožně Bolkova kopce obrácené k jihu, na jižním okraji Libavského sedla při důležité cestě spojující Čechy se Slezskem. Založen byl patrně Švábenickými v druhé polovině 13. století jako součást rozsáhlé švábenické fortifikační soustavy na česko-slezském pomezí. Toto datování potvrzuje archeologický výzkum, provedený na lokalitě v r. 1958. Název lokality sváděl ke spojování hradu se svídnickým a

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, 18.12. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  zaniklý
  není známo
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Trutnov  (TU)
  Zlatá Olešnice