Hrad postavený ve 20. letech 14. století pány z Dubé. V roce 1426 dobyt a pobořen husity. Od roku 1544 uváděn jako pustý. Rozsáhlá romantická rekonstrukce z počátku 20. století jej připravila o středověkou autentičnost.
Hlavní obrázek místa
Z přední strany na nádvoří
Romantický hrad.
© Dušan Lipár, 11/2006
Hrad naleznete uprostřed hlubokých lesů na kokořínsku. Místo pro krásnou procházku.
28.5. 2002

  turistické

  Prohlídkové okruhy:
  I. prohlídkový okruh - prohlídka s průvodcem - starý palác, samostatně ochozy a vyhlídka z věže II. prohlídkový okruh - prohlídka bez průvodce - vyhlídka z věže Okruh I. + II.: dospělí: 80,- studenti (od 15 let), důchodci, invalidé: 50,- děti (do 15 let): 40,- děti (do 6 let): zdarma prohlídka mimo běžnou otevírací dobu (po předchozí dohodě, min. 10 osob): 120,- Okruh II.: dospělí: 30,- studenti (od 15 let), důchodci, invalidé:

  E.H. podle http://www.hrad-kokorin.cz, 14.3. 2013

  historie

  Hrad Kokořín byl postaven ve 2.čtvrtině 14.století na okraji panství pánů z Dubé, pravděpodobně Hynkem Berkou z Dubé. Hrad byl potom používán asi do poloviny 16.století. Protože však nebyl snad po celých 200 let od svého založení opravován,chátral,až spustl natolik, že již nebyl způsobilý k bydlení. Kromě toho byl hrad těžko přístupný a nepohodlný. Již v 16. století se o něm psalo jako o pustém. Kolem roku 1530 proto byla asi dva kilometry od

  28.5. 2002

  pověsti

  Petrovští
  Krátce nato, kdy vzal na Housce odplatu loupežník Oront, usadil se v rozvalinách Kokořína loupežný rytíř Petrovský. Bydlel se svou oškubanou, zdivočelou chasou v podzemních brlozích, k nimž vedly tajné chodby. Celé údolí měl obsazeno hlídkami, takže se dovedl vždy dobře ukrýti před přesilou vojska, jež bylo proti němu vypraveno. Jednou přepadli Petrovští osamělý mlýn v Jelenicích u Mělníka. Zabušili na vrata, rozkázali: „Otvírejte, jdou k vám

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Divoký lovec
  Mnohá podivná zjevení spatřovali lidé za starých dob na hradbách Kokořína. Zejména v noci, když měsíc jako veliká lampa svítil s oblohy a hrad vrhal do údolí tmavé, černé stíny. Tu se objevila na ochozu věže bílá, zářící postava, tu zase vznesla se přes příkopy bledá dívčina ve vlajících sukénkách a obtančila hrad kolem dokola. Nejčastěji však zjevoval se tady divoký lovec. O půlnoci ozval se v hradě hluk, zaštěkali tam vesele jezevčíci, zarzal

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Zlaté vážky
  V staročeském mlýně, který kdysi vesele klapal pod Kokořínem, sloužil po dlouhá léta stárek, znající v okolí každý kámen. V prázdné chvíli se rád potloukal údolím a na stokráte prolezl hradní rozvaliny, chodby i skalní dutiny pod nimi. Ký div, že často i ve snách putoval po hradbách Kokořína a plahočil se jeho podzemím. Jednoho dne se před ním objevila ve snu bílá postava a vyzvala ho, aby kopal v jeskyni proti hradní studni, že tam najde

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Zakladatel hradu Kokořína
  Podle pověsti byl hrad Kokořín založen v dávných dobách rytířek Okořek z rodu pánů z Dubé. Ten zasnoubol svého syna s dcerou rytíře Ctibora, pána na hradě Vidimi, Když ale starý Okoř zemřel, zahořel jeho syn láskou k dceři pána na Housce a pojal ji za manželku. Od té doby žil mocný Ctibor s držitelem Kokořína v krvavé zášti. Nepřátelství došlo tak daleko, že mladý Okoř i se svou manželkou hrad Kokořín opustil a do zdejší krajiny se již nikdy

  Z knížky, Tajemný hlas minulosti Jiří F. Musil (NLN2002 ISBN80-71064890), 19.1. 2003
  ČERNÝ RYTÍŘ Z KOKOŘÍNA
  Za temných nocí, kdy se krajinou prohání meluzína, vyjíždí z hradu Kokořína černý rytíř na koni. V ruce svírá kuši a za ním běží smečka divokých psů s ohnivými jazyky. Jejich cesta vede dolů, do skal kolem Podhradské tůně. Běda člověku, který by se s nimi ve skalách potkal! Živ by z nich nevyšel. Když v nejbližší vesnici zakokrhá před svítáním kohout, celý ten průvod příšer zmizí opět na hradě.
  Tajemný hlas minulosti Jiří F. Musil, 2002, 24.1. 2003
  Krvavá skvrna na Kokoříně
  Na nádvoří hradu Kokořína je na jednom místě potřísněna zeď krví, kterou nelze žádným způsobem odstranit. Pověst o tom vypráví: Před mnoha a mnoha lety stával v údolí pod hradem mlýn, v němž žil mlynář se svou ženou, dcerou a mlynářskou chasou. Vodní kolo na potoce vesele klapávalo a lidé z širokého okolí vozili do mlýna obilí, aby jim ho mlynář semlel na mouku. Ve mlýně žili všichni šťastně a spokojeně. To však trvalo jenom do doby, než se na

  Tajemný hlas minulosti Jiří F. Musil, 2002, 24.1. 2003
  Zlaté vážky
  Ve mlýně, který kdysi klapával na potoce pod Kokořínem, sloužil po dlouhá léta stárek. Ve volných chvílích se rád potuloval údolím, a tak znal v okolí každý kámen. Také hradní rozvaliny, chodby i skalní dutiny pod nimi mnohokrát prolezl. Často se mu potom o hradbách Kokořína a jeho podzemí zdávalo. Jedné noci, když jen tak ležel na posteli a nemohl usnout, objevila se před ním bílá postava a oslovila ho: „Chceš-li najít poklad, kopej v

  Tajemný hlas minulosti Jiří F. Musil, 2002, 24.1. 2003

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mělník  (ME)
  Kokořín