Jednoduchý barokní kostel postaven neznámým architektem v letech 1732–3 pro tepelské premonstráty. V červnu 1957 po zásahu bleskem vyhořel, dnes opravován občanským sdružením Cesta z města.
Hlavní obrázek místa
pohled od jihu
© Jaroslav Černín, 03/2008
Graficke pismenko Na počátku 14. století stával východně pod Branišovským vrchem dvůr Janov. Roku 1320 jej od Abrahama a Haranta ze Sychlice koupil premonstrátský klášter v Teplé. Již tehdy zde podle tepelských análů stával kostel. Poplužní dvůr po husitských válkách zchátral a roku 1476 nechal opat Zikmund na jeho místě založit nový rybník zvaný zpočátku Janowec a později Kaperlteich. V letech 1732–33 nechal opat Raimund III. v místě staršího kostela postavit barokní novostavbu roku 1734 zasvěcenou sv. Blažeji. Kostel se brzo stal navštěvovaným poutním místem. Svému účelu sloužil až do června roku 1957, kdy po zásahu bleskem zcela vyhořel. Téměř po celou svou existenci ...
Zany, 22.3. 2008

  popis

  Kostel je jednolodní obdélná stavba zakončená odstupněným trojboce uzavřeným presbytářem. Před západní průčelí předstupuje čtvercová předsíň. Kouty lodi jsou prohnuty obloukem, nároží zaoblená, stěny členěny pilastry. Střecha byla valbová krytá šindely, nad presbytářem doplněna šestibokým sanktusníkem s cibulovitou bání. Loď byla plochostropá otevřená do předsíně, nad hlavním portálem kruchta vyzdvižená na dvou sloupech. Presbytář byl zaklenut

  Zany, 22.3. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Branišov