Přestavěná budova tvrze, postavené zřejmě Řepickými ze Sudoměře po r. 1564; doložena je r. 1595 při prodeji vsi a dvora, r. 1686 upravena na sýpku. Dochován dvoupatrový špýchar a navazující užší západní křídlo s etážovým renesančním štítem.
Hlavní obrázek místa
Západní průčelí tvrze s etážovým renesančním štítem
© Filip Matoušek 11/2006
Graficke pismenko Ves Kbelnice se nachází asi 7 km severovýchodně od Strakonic, při hlavní silnici č. 4 na Mirotice a Prahu. Budova bývalé tvrze tvoří severozápadní část areálu dvora č.p. 1 a její západní renesanční štít si lze dobře prohlédnout přímo ze silnice č. 139 (na Rohoznou a Osek), procházející těsně kolem.
Filip Matoušek, 11.12. 2006

  historie

  Historie
  Ves se v písemných pramenech objevuje poprvé roku 1360, kdy se zde uvádí 5 lánů polí jako majetek plebána ze sousední Radomyšle. Od roku 1384 příslušela jako část rožmberských držav k hradu Helfenburku, současně jsou zde ale doloženi i blíže neznámí Ješek († 1381) a Ondřej († 1419) jako držitelé zemanského statku. Další zmínka pochází až z roku 1564, kdy Vilém z Rožmberka Kbelnici postoupil Chvalovi Řepickému ze Sudoměře, majiteli blízkých

  © F. Kašička, B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Muzeum stř. Pootaví, Strakonice 1986, 13.12. 2006

  popis

  O starém zemanském sídle v Kbelnici dnes nemáme jakékoli informace a nevíme ani, kde stávalo. Zřejmě v druhé polovině 16. století jej nahradil hospodářský dvůr (č.p.1), v jehož severozápadní části se dodnes dochovala mohutná dvoupatrová budova sýpky – pravděpodobně bývalé tvrze, která ale nenese žádné prokazatelné slohové znaky. K jejímu západnímu konci přiléhá úzké patrové křídlo, zdobené etážovým renesančním štítem s volutovými křidélky a

  © F. Kašička, B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Muzeum stř. Pootaví, Strakonice 1986, 13.12. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Přešťovice