Stávající zámek vystavěli r.1559 Kyšperští z Vřesovic přestavbou původní gotické tvrze. Na přelomu 17. a 18. století zámek barokně přestavěli Údrčští z Údrče. Další úpravy v průběhu 18. století za Anny Marie Toskánské.
Hlavní obrázek místa
© Martin Kabeláč, 04/2008
Graficke pismenko Obec a zámek Chlumín leží 8 km jižně od Mělníka. Obec je přístupná autobusovou dopravou ze silnice Kralupy nad Vltavou Neratovice a Mělník.
Zámek je současnosti je využíván Umělecko průmyslovým muzeem v Praze jako depozitář a je veřejnosti nepřístupný.
Je obehnaný nevkusným plechovým plotem.
Nedaleko zámku stojí barokní farní kostel sv. Maří Magdalény - vysoká rozložitá stavba velmi složitého půdorysu. Od roku 1989 byl kostel celkem desetkrát vykraden. Nyní již není co ukrást. Na náměstí stojí morový sloup, darován, jako symbol obětem řádícího moru, vévodkyní Annou Marií Toskánskou v roce 1729.
29.10. 2005

  historie

  První zprávy o Chlumínu pocházejí z let 1310 – 1332, kdy byla zdejší tvrz v držení pražské patricijské rodiny Velfloviců. Později vystřídal řadu majitelů. V roce 1559 se v držení Chlumína uvádějí Kyšperští z Vřesovic, kteří na místě staré tvrze vystavěli novou renezanční tvrz, která se již nazývala zámkem. Ten dále často střídal majitele. V letech 1675 – 1726 patřil Chlumín Údrčským z Údrče, kteří na přelomu 17. a 18. století zámek barokně

  15.10. 2005
  První zprávy o Chlumínu, nazývaném v pramenech též Klomín, pocházejí z let 1310 – 1332, kdy byl v držení pražské patricijské rodiny Velfloviců. Chlumín byl tehdy městečkem, v jehož středu stála patrně nepříliš rozsáhlá tvrz, o jejímž původu se žádné spolehlivé zprávy nezachovaly. Velflovici se před r. 1344 Chlumín rozdělili na několik dílů a zdejší zboží bývalo rozděleno až do začátku 15. století. V r. 1420 udělil král Zikmund Chlumín Václavu

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 14.2. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mělník  (ME)
  Chlumín