V renesanční zámek byla v 16.stol. přestavěna nejspíše pozdně gotická tvrz. Někdy před r. 1623 prošel zámek druhou fází přestavby. Roku 1753 ji vyženil nejvyšší maršálek August kníže z Lobkovic. Lobkovicové vlastnili zámek až do 20. stol.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na zámek od jihovýchodu
© Filip Matoušek 7/2003

dějiny tvrze

Graficke pismenko Ves Sedlice byla dlouho majetkem Bavorů ze Strakonic, až roku 1404 je prodali třem bratřím z Kraselova. Tehdy zde ještě žádné panské sídlo nestálo. Na další století zprávy o vsi mizí, znovu se objevuje až počátkem 16. století, kdy zde již roku 1505 za Mikuláš Malovce z Pacova stála nejspíše pozdně gotická tvrz. Po roce 1533 prodal Jan Malovec Sedlici i s tvrzí Adamu Řepickému ze Sudoměře. Po Adamově smrti dědila Sedlici jeho sestra a po ní její synové se Zdeňkem ze Šternberka. Při dělení majetku mezi Šternberskými bratry je poprvé zmiňován zámek se šnekovým schodištěm a pavlačemi. V té době tedy měla sedlická tvrz za sebou renesanční přestavbu. ...
Zany, 15.4. 2005

  historie

  popis tvrze
  Pozdně gotická tvrz se skládala ze dvou rovnoběžných obdélných jednopatrových křídel podél západní a východní strany malého přibližně čtvercového nádvoří. Vstup byl veden od jihu věžovitou čtverhrannou bránou vysunutou do příkopu. Při první renesanční přestavbě za Řepických ze Sudoměře bylo postaveno severní křídlo, do nádvoří se obracely patrové arkády i četné klenby v interiéru. V druhé renesanční fázi již za Šternberků bylo strženo východní

  Zany, 15.4. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Sedlice