Původně špitální kaple, od počátku 15. stol. hlavní městský kostel. V l. 1580–83 přestavěn, iluzivní východní průčelí z r. 1777, v l. 1873–74 upravena věž. Jednolodní obdélný renesanční kostel bez samostatného presbytáře s věží v záp. průčelí.
Hlavní obrázek místa
Kostel od severovýchodu
© Ivan Grisa 12/2010
Graficke pismenko Kostel stojí na okraji centrální zóny Strakonic, mezi oběma hlavními náměstími. Od železničního i autobusového nádraží je vzdálen cca 1,3 km. Přístupný je během bohoslužeb, které se konají pravidelně v neděli od 10.00, ve středu a čtvrtek od 17.30.
Ivan Grisa, 5.12. 2010

  historie

  Kostel svaté Markéty ve Strakonicích
  U severního břehu Otavy proti hradu (johanitské komendě) vznikl zřejmě počátkem 14. století špitál s kaplí svaté Markéty a hřbitovem. Pravděpodobně počátkem 15. století nahradil kapli kostel, který umožnil obyvatelům města vyhnout se návštěvám vzdáleného farního kostela v Lomu (viz heslo kostel sv. Václava). Od konce 15. století až do pobělohorského období jej spravovali nekatoličtí kněží, i když vrchností města a patronem kostela zůstali

  Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 7. díl, Libri 2008, 5.12. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Strakonice