Gotický kostel sv. Jiří z pol. 14. století, barokně přestavěn, r. 1773 požár. Psedogotická podoba zřejmě z 1. pol. 19. století. Věže přistavěny k presbytáři, dochovaný gotický portál v jižní stěně lodi. Kostel obklopen zdí s barokními branami.
Hlavní obrázek místa
© Iva Spurná 16.3.2008
Graficke pismenko Kostel stojí přímo u železniční zastávky na trati Plzeň - Domažlice, parkování v blízkém okolí je možné. Obcí prochází modrá turistická značka z Chotěšova, která pak pokračuje dál podél malebné říčky Hořiny.
Ivka, 7.2. 2009

  historie

  Předchůdcem středověké vsi bylo slovanské hradiště na ostrožně nad soutokem Radbuzy a Miřovického potoka, jehož valy jsou v terénu dodnes částečně znatelné. Ves samotná je zmiňována v roce 1186 jako majetek kladrubského kláštera, v roce 1284 ji věnoval král Václav klášteru v nedalekém Chotěšově. Gotický kostel sv. Jiří byl postaven v polovině 14. století. V 1. polovině 18. století byl barokně přestavěn, další úpravy proběhly po požáru v roce

  Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 1, Academia, Praha 1977), 7.2. 2009

  popis

  Kostel je jednolodní stavba (gotizující klenba z 19. století) s pětiboce ukončeným úzkým presbytářem s opěrnými pilíři a lomenými okny, zaklenutý skřížovou žebrovou klenbou. Kostelní veže stojí po stranách presbytáře. Od jihu přiléhá k lodi lichoběžníková předsíň s valenou klenbou s lunetami, která ukrývá gotický profilovaný portál. Druhá – čtvercová – předsíň ukončená trojúhelníkovým štítem je na západě. Zařízení kostela je převážně barokní.

  Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 1, Academia, Praha 1977), 7.2. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-jih  (PJ)
  Hradec