Původní gotická tvrz rozšířena na zámek koncem 15. či zač. 16. stol. za potomků Bohuslava Bohuše z Otěšic. Otěšičtí vlastnili zámek od r. 1443 do r. 1591. Zbytky tvrze tvoří severozápadní část zámku. Dnes čtvercová budova krytá mansardovou střechou.
Hlavní obrázek místa
Nádvorní průčelí
Pohled z nádvoří, v pozadí vlevo kostel sv. Anny
© Luděk Pitter 06/2005
Graficke pismenko Obec Částkov leží při okresní silnici II/198 spojující města Tachov a Přimdu. Dnes je tato silnice i dálničním přivaděčem pro Tachov.
Vlastní budova zámku stojí přibližně uprostřed obce, obklopena hospodářskými budovami, východně od místního kostela sv. Anny, který snadno najdete na malé návsi. Ještě ve druhé polovině 18. stol. obklopoval zámek udržovaný park.
L.P., 8.6. 2006

  historie

  Popis zámku
  Základ zámku je tvořen původní tvrzí o rozměrech 12 x 8 m o síle zdi až 1,5 m, jež byla založena v 15. stol. případně již dříve. Pravděpodobně někdy na přelomu 15. a 16. stol. došlo k rozšíření tvrze nejprve o jižní trakt a později i na východní straně. Původní tvrz tak tvoří severozápadní nároží tohoto objektu. Zámek má dnes přibližně čtvercový půdorys o straně asi 20 m. Budova je kryta mansardovou střechou. K zajímavostem této budovy patří

  L.P. (Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl, [A-J], Argo, 1997), 8.6. 2006
  Historie zámku
  Zámek vznikl přestavbou a úpravami z původní gotické tvrze, která nepochybně stálá již v roce 1443, kdy statek vlastnil Bohuslav Bohuš z Otěšic a jeho potomci vlastnili statek až do roku 1591. Protože k rozšíření tvrze na charakter zámku došlo nejspíše koncem 15. stol., nebo začátkem 16. stol., lze za zakladatele zámku považovat právě potomky Bohuslav Bohuše z Otěšic. Později se majitelé střídali. A v roce 1718 statek koupil Jan Antonín Losy z

  L.P. (Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl, [A-J], Argo, 1997), 8.6. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Tachov  (TC)
  Částkov