Zámek nechal na konci 17. stol. vybudovat Karel z Lichtenštejna jako dům vrchnostenského úředníka moravskokrumlovského panství. V r. 1835 byl panský dvůr zrušen a zámek se stal prostým obytným domem. Od r. 1948 sloužil jako kanceláře místního statku. Dnes bez využití.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 06/2016
Graficke pismenko Obec Dyjákovice (německy Gross Tajax) leží v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji nedaleko státní hranice s Rakouskem. K památkám obce patří kostel sv. Michaela archanděla, fara nebo mariánský kostelík na kraji vesnice. Kromě těchto výrazných staveb se v Dyjákovicích, v jejich jižní části, nachází nezajímavá a turisticky nepříliš atraktivní budova bývalého zámku. Na kráse zchátralé budově s vybitými okny nepřidává ani přilehlé pole nevzhledných fotovoltaických článků solární elektrárny.
Luděk Vláčil, 27.6. 2016

  historie

  Nejstarší zmínka o vsi Dyjákovice je z roku 1278. Roku 1390 Jan Hynek z Bítova prodal Dyjákovice Drslavovi ze Šelnberku. V předávací listině se uvádějí Dyjákovice pouze českým jménem. Později Dyjákovice drželi Dobeš a Beneš z Boskovic. Ti v roce 1489 prodali ves bratřím Vilémovi a Vratislavovi z Pernštejna. Dědictvím pak veškerý majetek přešel na rod pánů z Lipé, kteří žili v Moravském Krumlově. Poněvadž se ale Berchtold Bohosud z Lipé

  Luděk Vláčil - zdroj: Hrady a zámky na Moravě A-Z na cesty OLYMPIA 1987, http://www.soupispamatek.com, http://www.dyjakovice.cz a další., 9.3. 2016

  popis

  Zámek je prostá nevelká patrová budova na částečně lomeném půdoryse, na jejímž západním průčelí obráceném do dvora vystupuje z fasády nad vchodem arkýř. V severním štítě u vstupní brány je osazena kartuše s iniciály P. J. a daty 1878 a 1965. Budova krytá zčásti valbovou a zčásti mansardovou střechou dále nevyniká jinými architektonickými detaily. Její interiéry jsou značně zmodernizovány a v současnosti v dezolátním stavu.
  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.soupispamatek.com a další., 22.6. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Znojmo  (ZN)
  Dyjákovice