hrad Hanselburg

Lostorff, Hausberg, Johannesburg, Fallbach
Historie středověkého hradu není prokazatelně známa. Lze jej snad spojit s fortifikací ze 14. stol. vzpomínanou prvně r. 1416. Kolem r. 1800 byla na místě hradního jádra postavena umělá romantická zřícenina.
Hlavní obrázek místa
Hanselburg
© Luděk Vláčil 05/2019
Graficke pismenko Ves Loosdorf je místní částí obce Fallbach nacházející se v dolnorakouském Weinviertelu (vinné čtvrti) v okrese Mistelbach. Nejvýznamnější památkou vsi je zámecký areál s parkem a kostelem Nejsvětější Trojice stavebně propojeným s čtyřkřídlou budovou zámku. Umělá zřícenina hradu zvaná Hanselburg se nachází na 320 m vysokém zalesněném kopci nad vsí Loosdorf asi 1 km jihovýchodně od zámku severně od silnice do Frättingsdorfu. Dnes na lokalitu vedou dvě cesty, jedna od zmíněné silnice (cca 300 m) a druhá z východní části Loosdorfu (cca 1 km). Prostor fortifikace je volně přístupný. Vstup do zříceniny zakazuje cedule upozorňující na nebezpečný pád zdiva. Kdo ale neumí německy, tak se o zákazu nedoví. Na vrcholu hradního vrchu je posezení s ohništěm.
Luděk Vláčil, 27.11. 2019

  historie

  Loosdorf vznikl pravděpodobně v době bavorské kolonizace Weinviertelu v polovině 11. století. Ves se prvně uvádí v roce 1150. Prvními majiteli byli Machländerové, kterým později kníže majetek zabavil. V roce 1380 je panství ve vlastnictví rodu von Fallbach, který vystřídal rod von Streubesitz, jenž měl majetek propůjčený lénem. Roku 1394 získává zboží Jan Schenk von Ried a od roku 1411 je v majetku Jorga a Jana Schenka von Seebarn. V roce 1416

  Luděk Vláčil - zdroj: https://www.apsida.cz, http://noeburgen.imareal.sbg.ac.at a další, 25.11. 2019

  popis

  Jádro hradu tvoří plošina o velikosti 26 x 50 m. Z východní strany byl hrad chráněn třemi příkopy. Třetí, nejmohutnější příkop dosahující hloubky 5-7 m chránil hradní kopec z nejpřístupnější strany. Vstup se předpokládá v jihozápadní části fortifikace. Průměr vnějšího opevnění je asi 150 m. Uprostřed hradního jádra jsou ruiny umělé zříceniny tzv. „Hanselburgu“ nebo „Johannesburgu“. Ruiny byly vytvořeny v duchu vznikajícího historismu. Vnější

  Luděk Vláčil - zdroj: http://noeburgen.imareal.sbg.ac.at a další, 27.11. 2019
  hrad
  hrad přestavěný na zámek
  přestavěno
  volně přístupno
  Rakousko
  Dolní Rakousko