Zámek byl původně gotickou tvrzí z r. 1460. V r. 1586 přestavěn na renesanční arkádový zámek s gotickou věží. Do r. 1798 patřil rodu Martiniců. V pol. 18. stol. znovu upraven, ale zachoval si původní vzhled. V zámecké zahradě salla terrena z r. 1730.
Hlavní obrázek místa
Smečno
© František Kinař, 01/2013

Smečno

Graficke pismenko První písemná zmínka o tvrzi, která stávala na místě dnešního zámku pochází z roku 1252, kdy je zde připomínán na zdejší tvrzi vladyka Boleslav ze Smečna. Jeho rod tvrz Smečno prodává roku 1322 Vítkovi ze Smečna. Později se tento rod nazývá Kameničtí ze Smečna. Roku 1418 kupuje Smečno s tvrzí Markvart z Martinic. S rodem Martiniců je pak osud Smečna spojen po dalších pět století. Martinicové pocházeli z voticka, ale od koupi Smečna je jejich osud spojen s tímto místem. Společenský a mocenský vzestup rodu začíná u Bořity z Martinic, dvorního maršálka Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad. Roku 1460 přestavěl Bořita původní tvrz ...
Vlk, 23.2. 2015

  pověsti

  Hadí korunka
  Před dávnými časy zůstával v dřevěném srubu uprostřed křivoklátských lesů lovčí, který ty lesy spravoval svému vznešenému pánu. Kdykoliv se vracel z hradu, kde skládal účty polesnímu, chmuříval líce. Nikomu se však nesvěřil, co tíží jeho srdce, nikomu nežaloval. Když tak jednou zarmoucen kráčel k domovu podél potoka deroucího se lesem, potkal starého kořenáře. Byl to kořenář známý v širém kraji. Sbíral po lesích léčivé byliny, hojil jimi rány

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002

  Časová osa

  1252
  První písemná zmínka o tvrzi, kdy je zde připomínán vladyka Boleslav ze Smečna
  1322
  Kupuje tvrz Smečno Vítek ze Smečna, později také zmiňovaný jako Kamenický ze Smečna
  1418
  Smečno s tvrzí kupuje Markvart z Martinic, kteří jej drží po celých pět století.
  1460
  Získal Smečno Bořita z Martinic. Tvrz nechal přestavět na pozdně gotickou, s nádvořím a věžemi.
  1510
  Bylo Smečno povýšeno na městečko
  1515
  Bylo Smečno povýšeno na město
  1522
  Hynek Bořita se stává nejvyšším zemským sudím
  1536
  Martinicové se rozdělili na dvě větve rodu a to smečenskou a okořskou.
  koncem 16. století
  Stará budova tvrze nevyhovuje nárokům a významu Martiniců a tak se Jiří Bořita z Martinic rozhodl k radikálnímu kroku přestavby na zámek.
  1649
  Panství dědí nejstarší syn Jiří Adam, který již od roku 1626 seděl na Hořovicích. Smečno však držel jen dva roky, protože roku 1651 umírá.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kladno  (KL)
  Smečno