Raně gotický kostel byl postaven kolem roku 1300, vypálen poč. husitských válek, obnoven v 16. stol. Roku 1855 byl částečně přestavěn. Jednolodní, s pětibokým presbytářem a křížovou žebrovou klenbou. Zařízen převážně novogoticky. U kostela je samostatně stojící pozdně gotická zvonice.
Hlavní obrázek místa
© Prudký Martin, 06/2012
Graficke pismenko Senomaty jsou poprvé doloženy roku 1233, kdy byly darovány Václavem I. řádu německých rytířů. Od roku 1319 měly právo opevnění. Roku 1500 byly městečkem. Podle některých pramenů stávala v obci původně kaple sv. Vavřince, a to již ve 12. století. Raně gotický kostel sv. Vavřince byl postaven na bývalém hřbitově kolem roku 1300. Roku 1327 byl kostel povýšen na farní. Hned na počátku husitských válek byl kostel vypálen a kněz byl z fary vyhnán. Opravy se kostel dočkal v 16. století, kdy sem byl také dosazen farář podobojí. Od roku 1615 zde sloužili opět katoličtí kněží. Roku 1855 prošel kostel malými úpravami, jenž nesetřely jeho gotickou podobu. Do roku 1900 měla ...
Prudký Martin podle Umělecké památky Čech - E. Poche, E. Horáková podle Historické památky Rakovnicka, T. Bednařík, 1997; Soupis památek historických a uměleckých v království Českém 39., A. Cechner 1913; České, moravské a slezské zvonice, K. Kuča 2001, 4.8. 2012

  popis

  Gotická orientovaná kamenná omítnutá stavba s obdélným půdorysem, jednolodní, s pětibokým presbytářem s opěrnými odstupněnými pilíři. Později přistavěna sakristie na severní straně presbytáře a předsíň před západním průčelím. Kostel má štíhlou osmibokou vížku sanktusníku s vysokou jehlancovou stříškou se štíty. Původní hlavní vchod s kamenným ostěním z 1. pol. 14. století s hruškovitým profilem mezi dvěma výžlabky. Okna presbytáře jsou hrotitá

  Prudký Martin, E. Horáková podle Historické památky Rakovnicka, T. Bednařík, 1997; Soupis památek historických a uměleckých v království Českém 39., A. Cechner 1913; České, moravské a slezské zvonice, K. Kuča 2001, 25.11. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Rakovník  (RA)
  Senomaty