Raně gotický kostel byl postaven kolem roku 1300, vypálen poč. husitských válek, obnoven v 16. stol. Roku 1855 byl částečně přestavěn. Jednolodní, s pětibokým presbytářem a křížovou žebrovou klenbou. Zařízen převážně novogoticky. U kostela je samostatně stojící pozdně gotická zvonice.
Hlavní obrázek místa
© Prudký Martin, 06/2012
Graficke pismenko Senomaty jsou poprvé doloženy roku 1233, kdy byly darovány Václavem I. řádu německých rytířů. Od roku 1319 měly právo opevnění. Roku 1500 byly městečkem. Podle některých pramenů stávala v obci původně kaple sv. Vavřince, a to již ve 12. století. Raně gotický kostel sv. Vavřince byl postaven na bývalém hřbitově kolem roku 1300. Roku 1327 byl kostel povýšen na farní. Hned na počátku husitských válek byl kostel vypálen a kněz byl z fary vyhnán. Opravy se kostel dočkal v 16. století, kdy sem byl také dosazen farář podobojí. Od roku 1615 zde sloužili opět katoličtí kněží. Roku 1855 prošel kostel malými úpravami, jenž nesetřely jeho gotickou podobu. Do roku 1900 měla ...
Prudký Martin podle Umělecké památky Čech - E. Poche, E. Horáková podle Historické památky Rakovnicka, T. Bednařík, 1997; Soupis památek historických a uměleckých v království Českém 39., A. Cechner 1913; České, moravské a slezské zvonice, K. Kuča 2001, 4.8. 2012

  popis

  Gotická orientovaná kamenná omítnutá stavba s obdélným půdorysem, jednolodní, s pětibokým presbytářem s opěrnými odstupněnými pilíři. Později přistavěna sakristie na severní straně presbytáře a předsíň před západním průčelím. Kostel má štíhlou osmibokou vížku sanktusníku s vysokou jehlancovou stříškou se štíty. Původní hlavní vchod s kamenným ostěním z 1. pol. 14. století s hruškovitým profilem mezi dvěma výžlabky. Okna presbytáře jsou hrotitá

  Prudký Martin, E. Horáková podle Historické památky Rakovnicka, T. Bednařík, 1997; Soupis památek historických a uměleckých v království Českém 39., A. Cechner 1913; České, moravské a slezské zvonice, K. Kuča 2001, 25.11. 2012
  Kontaktní informace
  Římskokatolická farnost Petrovice u Rakovníka
  Tel: 313 543 253
  Základní informace místa
  ID místa: 10921
  Typ místa: sakrální památky
  Podkategorie: kostel, chrám
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno příležitostně
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?10921
  Uveřejněno: 21.11.2012
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 05' 49.54"
  E 13° 39' 13.47"
  Země: Česká republika
  Kraj: Středočeský kraj
  Okres:  Rakovník  (RA)
  Obec: Senomaty
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  Zavřít reklamu