Zbytky hradu při barokní sýpce. Hrad založen v pol. 13. st. pány ze Svojšína. Po r. 1450 hrad přestavěn a rozšířen Švamberky. R. 1647 pobořen v bojích se Švédy. Po r. 1648 na rozkaz Ferdinanda III. zbořen, aby nemohl sloužit při odboji proti císaři.
Hlavní obrázek místa
Třebel
Barokní sýpka na místě bývalého hradu.
2003 © Václav Hodek
Graficke pismenko Původní místo, kde stával zaniklý středověký hrad, naleznete na vyvýšené planině nad obcí Třebel, nad údolím Kosího potoka.
Autem odbočte vlevo, při cestě ze Stříbra do Plané, za obcí Černošín.
Na místě pustého hradiště dnes stojí rozlehlý hospodářský dvůr s dominantní barokní sýpkou, pod níž jsou uváděny ve skále tesané sklepy. Dodnes jsou patrny na severu a východě části opevnění, příkop a val, terénní nerovnosti a nepatrné zbytky zdiva. Naproti sýpce, také na základech hradu, stojí bývalá fořtovna, do jejíchž zdí bylo na paměť obléhaní hradu zasazeno několik dělových koulí.
V současnosti je pozemek i budovy v soukromém vlastnictví bez možnosti přístupu veřejnosti.
23.8. 2003

  historie

  Půl hodiny severozápadně od Černošína jest na návrší ves Třebel, při níž někdy velmi pevný, ale již zrušený a rozmetaný hrad stával. Ostroh hradiště vybíhá z Černošínské pláně, od níž oddělen býval sedlem, tu, kdež nyní ves se rozkládá. K jihovýchodu jest hluboká rokle, dělicí ji od Vlčích hor, západně a severně jsou skalnatá údolí, jimiž protéká potok Michlsperský. Ode vsi, nad jejíž domky panská stavení dvoru a úředníkův vynikají, vede stará

  August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého (kn.13), 20.8. 2002
  Hrad Třebel
  Zakladateli hradu v polovině 13. století byli rytíři ze Třebele, patřící k rozvětvenému rodu ze Svojšína. První písemné zmínky o hradu jsou z let 1240–50 a jako stavitel je připomínán Oldřich z Třebele. V 15. století sídlo Volfštejnů, po roce 1450 byl hrad nákladně přestavěn a rozšířen. V letech 1492–1659 náleží hrad rodu Švamberků. Třebel je uváděn jako dvoudílný hrad, snad bergfritového typu. Hrad byl v roce 1647, v době třicetileté války,

  23.8. 2003
  Hrad Třebel stával na strmém kopci nad Kosovým potokem při silnici z Černošína do Mariánských Lázní. Nezůstalo však z něho téměř nic, takže jeho dřívější podobu je nutno rekonstruovat podle terénních pozůstatků a hlavně pak podle vyobrazení z doby těsně před jeho zničením. Skalnaté údolí potoka chránilo hrad od západu a od severu. Na jihovýchodě byl oddělen hlubokou roklí od severních svahů Vlčí hory a snáze přístupný nižším sedlem jen od vsi

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, 11.11. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  není známo
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Tachov  (TC)
  Černošín