Goticko renesanční tvrz, Postavena Olbramy Brandlínskými ze Štěkře poč. 16. století, později renesančně přestavěna. V 18. st. náležela tvrz klášteru Zlatá Koruna. Přestavěna barokně, poslední úpravy v l. 1934 a 1958.
Hlavní obrázek místa
Zámek od severu
© Lukáš Pechánek, 07/2001
Graficke pismenko Vesnice Brandlín leží přibližně 8 km severovýchodně od Soběslavi a stejně daleko je severozápadně vzdálena Planá nad Lužnicí. Zámeček stojí uprostřed osady a jeho fasády jsou poměrně zajímavě hlavně ve východním průčelí členěny nárožními rizality, tvarovaným štítem, pilastry, římsami a zvoničkou. Na severní fasádě se potom zachovalo šest renesančních sgrafit, jinde je pavlač a další novější přístavky. U přízemní budovy za zámkem, dříve snad hospodářsky využívané, zase objevíme arkády.
Jiří Cukr, 21.8. 2005

  historie

  Do historických listin vstupuje Brandlín ve 2. polovině 14. století, kdy se po něm psal rod, který patrně sídlil na zdejší blíže neznámé tvrzi. Po pánech z Brandlína patřilo panství od konce 15. století Olbramův ze Štěkře, kteří si v Brandlíně postavili novou renesanční tvrz. V 1. polovině 17. století patřila krátce i Hozlauerům z Hozlau a Černínům z Chudenic, později se tady majitelé střídali velmi rychle. Lze předpokládat, že každý si obydlí

  Jiří Cukr, 21.8. 2005
  Novodobá historie zámku.
  Nynějším majitelem zámku (od r. 2008) je pan Petr Vojáček, který je automobilovým mistrem v závodech do vrchu a pyšnit se může vavříny i zlatem z domácích i evropských šampionátů (šestinásobný mistr republiky v závodech do vrchu a držitel tří zlatých volantů). Expozice zámku: v prvním patře je rytířský sál a zlatý salonek, kde jsou vystaveny starožitné hodiny (82ks) a zámecký nábytek, galerie ve věži (obrazy a skulptury malíře Borise Eibla,

  Webb zámku, Táborský deník, Jaroslav Špiroch , 23.2. 2017
  Bralín
  Na Bralíně seděl v prostřed 14. věku Beneš Bralín, jenž byl r. 1381 mrtev, zůstaviv vdovu Annu a dceru Zuzanu. Za ně a místo nich prodal Beneš z Chotěmic louku a les Koberný u vsi Košic klášteru Ústskému. Roku 1400 byla v držení Albery z Těchobuze, jenž se také jednou r. 1404 Alberou z Branlína nazývá. Dotčený Albera přijal r. 1400 na své zboží Těchobuzské, pak Branlín dvůr popl. a ves, Kratosice dvůr popl., ves a ves Hlinici na spolek Jíchu z

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého IV., 6.3. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Tábor  (TA)
  Tučapy