Mohutný hrad založený na poč. 14. stol., prvně písemně zmíněným majitelem Raimund z Lichtenburka, dále např. páni z Lipé. Poté přestavěný pozdně goticky, upravený renesančně i barokně. R.1869 zpustl po požáru. Od roku 1925 postupně rekonstruován.
Hlavní obrázek místa
hrad od hřbitova
© Milan Caha 10/2010
Prohlídkový okruh – volná prohlídka hradním areálem (vhodné i pro rodiny s malými dětmi), se vstupním historickým výkladem. Archeologická expozice, zbrojnice, kaple a mohutné sklepení s hlubokou hradní studnou.
Prohlídky začínají vždy v celou hodinu, poslední prohlídka začíná hodinu před koncem návštěvní doby. Se psy je na hrad vstup zakázán. Doba prohlídky je cca 50 min, max. počet osob ve skupině je 50.
Vstupné:
plné: 70,- Kč
snížené I. (děti 6-15 let, senioři 65+, ZTP/P, studenti do 26 let): 50,- Kč
snížené II. (organizované skupiny předškolních dětí): 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti do 15 let): 190,- Kč
http://www.hrad-lipnice.eu, 23.6. 2004

  turistické

  Prohlídkový okruh – volná prohlídka hradním areálem (vhodné i pro rodiny s malými dětmi), se vstupním historickým výkladem. Archeologická expozice, zbrojnice, kaple a mohutné sklepení s hlubokou hradní studnou. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu, poslední prohlídka začíná hodinu před koncem návštěvní doby. Doba prohlídky je cca 50 min, max. počet osob ve skupině je 50. Se psy je na hrad vstup zakázán. Vstupné: plné: 70,-

  http://www.hrad-lipnice.eu, 13.4. 2013

  historie

  Hrad byl založen na počátku 14. století a do psaných dějin vstupuje v druhém desetiletí tohoto věku jako majetek Raimunda z Lichtenburka. V roce 1319 se stal jeho držitelem Jindřich z Lipé. V letech 1370–76 náležela Lipnice ke koruně. V roce 1436 se dostala do rukou Trčků z Lípy, za nichž byla významně pozdně goticky přestavěna. Renesanční přestavba pak proběhla ve druhé polovině 16. století. Za třicetileté války obsadili hrad Švédové, které se

  13.11. 2003

  pověsti

  Hrad v lipových sadech
  O založení hradu Lipnice, jeho dobývání a vyvrácení vypravuje kronikář Hájek asi toto: Bylo to za knížete Mnaty léta 800. Moravané pronikli tehdy směrem od Jihlavy do Čech, chtějíce se zmocniti stříbra a zlata, jimiž tehdy Čechy oplývaly. Tak se dostali až na vysokou horu, která byla pokryta lipovými sady. Rozhodli se, že ji opevní a usadí se na ní, aby odtud mohli škoditi Čechům. I postavili tu hrad a podle lipových sadů jej nazvali

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Stříbrný kůň
  Byly doby, kdy skála, na níž stojí hrad Lipnice, prostoupena byla žilami stříbrné rudy. I přicházeli tehdy do kraje horníci, kteří jinde dokončili dílo a nyní hledali nový zdroj živobytí. Objevili tu rudné žíly a počali kutati. Nebyla to práce snadná, ani vděčná. Nejeden z přistěhovalců, když se marně pídil po větším ložisku rudy, ustal v hledání a táhl se svými pemrlicemi do jiného kraje, doufaje, že mu tam kyne větší štěstí. Ti, kteří tu

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Tajemství Samsonovy věže
  Žil kdysi na Lipnici rytíř, který kázal uzavříti vchod do Samsonovy věže dveřmi pobitými železem a opatřiti je zámkem, který se dal jen zvenčí odemknouti. Zavřely-li se dveře, zapadl současně i zámek a kromě klíče, jejž u sebe rytíř stále nosil, nemohla jich žádná moc lidská otevříti. Služebnictvo trnulo hrůzou, co strašného chystá jeho neurvalý, krutý pán, jehož život byl pln prostopášností a neřestí. Byla to nová, vpravdě ďábelská choutka,

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Zazděná
  Ve výklenku hradu byla objevená zazděná stojící lidská kostra. Dle pověsti to byla Kateřina z Landštejna, kterou dal za nevěru s Jindřichem z Dubí, rytířem z hradu Orlíku nad Humpolcem zazdít její manžel Čeněk z Vartemberka.
  Jenny, 11.1. 2005

  popis

  Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka a přestavěný na počátku 16. století za Trčku z Lípy.
  8.5. 2004

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Vysočina
   Havlíčkův Brod  (HB)
  Lipnice nad Sázavou