Toto středověké sídlo řádu německých rytířů /komenda/ mající charakter hradu bylo založeno po roce1237, kdy jej král Václav I. řádu daroval jako faru. V roce 1362 se připomíná komtur Jan a v roce 1365 zde sídlil Jindřich z Lipé, který městečko Hostěradice držel.
Hlavní obrázek místa
Sev.křídlo sídla a průjezd do vnitřního nádvoří
© Dušan Dohňanský 06/2018
Graficke pismenko Souběžně s tímto středověkým sídlem se v těsném sousedství stavěl i kostel sv. Kunhuty a rovněž ještě ve 13.století byla dostavěna kaple, která vychází přímo z východní, zřejmě hlavní budovy tohoto sídla, na níž sídlil komtur. Kaple je ukončena polygonálním závěrem a pod ní se nachází krypta. V severozápadním rohu komendy - hradu je věžovité kamenné stavení se sdruženým okýnkem a zazděným portálem s otvory pro uchycení padacího mostu.
V roce 1365 držel městečko Hostěradice Jindřich z Lipé.
Komenda přečkala snahy krále Václava o získání majetku řádu i husitské války a zanikla až roku 1460. Budovy se zcela přeměnily na faru a jako fara slouží dodnes.
D.Dohňanský - zdroj: M.Plaček- Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí., 18.3. 2020
  hrad
  přestavěno
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Znojmo  (ZN)
  Hostěradice
  Načítám seznam míst