Zcela zaniklý dvůr i se správní šlechtickou budovou mající charakter zámečku či letohrádku. Jeho počátky pravděpodobně sahají do přelomu 16. a 17. století a vznikl snad za Václava Plesa Heřmanského ze Sloupna. Od počátku 18. století patřil dvůr Mitrovským z Nemyšle a patřil jim až do roku 1945.
Hlavní obrázek místa
Pohled na budovu stojící v západní části areálu bývalého dvora
© Dušan Dohňanský 07/2017
Graficke pismenko Původně šlechtický dvůr, jenž vznikl pravděpodobně na přelomu 16. a 17. století za Václava Plesa Heřmanského ze Sloupna, který vlastnil od roku 1592 bystřické panství. To připadlo v roce 1731 Arnoštu Matyášovi Mitrovskému z Nemyšle. Za vlády Mitrovských došlo zřejmě v polovině 18. století k barokní přestavbě celého dvora jemuž na východní straně vévodilo reprezentační křídlo sloužící pro pobyt vrchnosti. Zámeček jako takový nebyl ale zatím žádnou listinou prokázán, takže se soudí spíše podle jeho vzhledu. Byla to obdélniková jednopatrová budova s průjezdem do nádvoří a s kartuší se znakem Mitrovských z Nemyšle nad ním. Střed zámečku byl zvýrazněn ...
D.Dohňanský, zdroj: F.Musil, M.Plaček - Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska, 11.3. 2020
  zámek
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Vysočina
   Žďár nad Sázavou  (ZR)
  Lísek
  Načítám seznam míst