Rybník Velká Kuš je rozlohou 52 ha druhým největším na Blatensku a pro svou polohu patří k nejkrásnějším. Stejnojmenná přírodní rezervace u jeho jihozápadního břehu chrání balvanité pastviny a mokřadní louky s vzácnými druhy flóry i fauny.
Hlavní obrázek místa
Velká Kuš
© Jiří Špaček, 7/2007
Graficke pismenko Rybník Velká Kuš se rozkládá na území obce Kadov, jižně od místní části Vrbno a východně od místní části Lnářský Málkov. Ze vsi Vrbno, do níž vede z Kadova na silnici II/174 silnice III. třídy na Blatnou, k němu míří okružní zelená značka, která přichází právě z Blatné kolem rybníka Velký Pálenec a pokračuje k jihu přes hráz Velké Kuše do Čečelovic, kde se obrací kolem rozhledny Pětnice a Záboří zpět do Blatné. Úsek z Vrbna pod hráz Velké Kuše je zčásti sjízdný i pro motorová vozidla.
21.11. 2016

  historie

  Rybník Velká Kuš patří nejen k největším, ale především k nejkrásnějším na Blatensku. Leží v oblasti jižně od silnice spojující Blatnou a Lnáře, v mělkém a širokém údolí, obklopen lesy a pastvinami. Rozlohou 52 ha je vedle rybníka Labuť druhým největším na celém Blatensku. Rybník Velká Kuš byl zřízen v 16. století tehdejším majitelem panství Petrem Zmrzlíkem ze Svojšína. Jeho název nemá nic společného s husitskou zbraní. Je totiž odvozen ze

  Jiří Špaček (zdroj: Tomáš Koutek: Nejkrásnější české rybníky, nakl. Brána 2008 a stránky wikipedie), 24.11. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  přírodní scenerie
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Kadov