kaple Božího hrobu

kaple sv. Michaela archanděla
Pozdně gotická hřbitovní kaple byla vysvěcena roku 1515. Roku 1764 k ní byl přistavěn patrový šestiosý ambit, který uzavřel bývalý hřbitov na západní straně. Jeho horní patro snad sloužilo hospodářským potřebám děkanství. Přitom došlo k drobným úpravám fasád kaple.
Hlavní obrázek místa
Kaple od východu
© Ivan Grisa 05/2011

Kaple Božího hrobu (původně Archanděla Michaela) v Blatné

Graficke pismenko Pozdně gotická hřbitovní kaple byla vysvěcena spolu s novým dvojlodím sousedního děkanského kostela roku 1515. Roku 1764 k ní byl přistavěn patrový šestiosý ambit, který uzavřel bývalý hřbitov na západní straně. Jeho horní patro snad sloužilo hospodářským potřebám děkanství (seník?). Přitom došlo k drobným úpravám fasád kaple. Hřbitov byl zrušen v rámci josefinských reforem roku 1787.
Roku 1909 byla v ambitu osazena zastavení křížové cesty, jejichž osud v posledních desetiletí je neznámý. Kaple i ambit jsou zevně opraveny, stav interiérů nelze zjistit.
Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977, 31.5. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Blatná