Gotický kostel nahradil v letech 1414–1515 staršího předchůdce, jehož presbytář se stal sakristií. Bezvěžová stavba s dlouhým presbytářem a dvojlodím, doplněná jižní otevřenou předsíní a depositářem na severním boku. Se zvonicí, dříve hřbitovní kaplí Božího těla a děkanstvím tvoří kompaktní areál.
Hlavní obrázek místa
Kostel od východu
© Ivan Grisa 05/2011
Graficke pismenko Kostel je přístupný jen v době bohoslužeb, které se konají pravidelně o nedělích od 8.30. Bývalý hřbitov je rozdělen plotem na východní přístupnou a západní teoreticky nepřístupnou část, do níž lze vstoupit dírou na jeho severním konci. Četné pozůstatky po radovánkách místních obyvatel napovídají, že je tato cesta využívána hojně bez ohledu na oko kamery, umístěné na sousední zvonici.
Ivan Grisa, 31.5. 2011

  historie

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
  Gotický kostel nahradil v letech 1414–1515 staršího předchůdce (přestavovaného 1290–1300), jehož presbytář se stal sakristií. Bezvěžová stavba s dlouhým presbytářem z let 1414–44, zaklenutým klenbou milevského typu (mistr Staněk nebo jeho synové Jan a Kříž) a dvojlodím zaklenutým sklípkovou klenbou roku 1515. Na jeho jižní straně se nachází pozdně gotická otevřená předsíň, na severní snad původně renesanční depositář. Část fasád a některá okna

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977, 31.5. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Blatná