Zprvu snad gotická, poté renesanční tvrz upravená v 19. století na domy čp. 31 a 33. Byla součástí rozparcelovaného dvora, jehož zahradu ohrazovala dochovaná zeď, která však nesloužila k opevnění tvrze. S tvrzí nesouvisí ani blízký statek s bránou.
Hlavní obrázek místa
Bývalá tvrz v Čížkrajicích
Pohled od jihovýchodu na domy čp. 31 (vlevo) a 33 adaptované ze staré tvrze. V popředí socha sv. Jana Nepomuckého.
© Jiří Cukr, 01/2010
Graficke pismenko Obec leží 4 km jižně od Trhových Svinů při cestě na Benešov nad Černou v podhůří Novohradských hor. Vjezd do vsi je zcela netradiční – vede klenutou branou a dvorem rozlehlého statku. Tvrz stávala na severním okraji Čížkrajic a dnes jsou na jejím místě domy čp. 31 a 33 (první domy vpravo za statkem). V souvislostí s tvrzí je také vždy připomínána kamenná zeď viditelná dobře především vpravo od statku těsně před vjezdem do obce.
Jiří Cukr , 1.2. 2010

  historie

  První zmínky o Čížkrajicích (německy Sitzkreis) spadají do roku 1322 a je možné, že již tehdy zde stávala také tvrz. V polovině 16. století, kdy ves vlastnili Sudlicové z Jívovice, byla zřejmě přestavěna renesančně. V roce 1600 získal Čížkrajice Jindřich Otík z Labouně (služebník posledních Rožmberků) a po jeho smrti roku 1605 se majitelé často střídali. V polovině 17. století byla stavba pustá, ale později došlo k její obnově. Stál při ní

  Jiří Cukr , 1.2. 2010
  První zmínka o vsi Čížkrajicích je z r. 1322, kdy zde žil vladyka Jeník. Z jeho nástupců známe jen Beneše z Čížkrajovic (1354). Na počátku 15. století patřila ves Janu Žestovcovi ze Světví, po r. 1437 Sudlicům z Jívovice. R. 1544 si dal Václav Sudlice zapsat tvrz, dvůr a ves do obnovených desk zemských jako svůj majetek. Na počátku 17. století seděl na tvrzi Jindřich Otík Brodský z Labouně. Pro účast na stavovském povstání v l. 1618–1620 byl r.

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Jižní Čechy, Svoboda, Praha 1986, 26.5. 2010

  popis

  Tvrz byla renesanční patrová stavba. Dnes na jejím místě stojí domy čp. 31 a 33. Protože dosud nebyl proveden podrobný průzkum objektů, nelze uvést další závěry. Často je v populární literatuře dávána s tvrzí do souvislosti kamenná zeď (hradba) a brána, někde se hovoří o opevnění celé vesnice či o podobnosti s blízkým Žumberkem. Pravda je však taková, že dochovaná zeď tvořila ohrazení zahrady dvora a nejedná se tudíž o fortifikační prvek. A

  Jiří Cukr , 1.2. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  tvrz
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Čížkrajice