Zámek, pův. hrad, postaven kolem r. 1294 Tobiášem z Benešova. Goticky upraven poč. 16. stol. Jiřím ze Šternberka, renesančně r. 1605 Hodějovskými z Hodějova. Po r. 1725 barokně přestavěn Janem Josefem z Vrtby. Od r. 1887 v majetku F. Ferdinanda d´Este, romanticky upraven. Od r. 1921 v majetku státu.
Hlavní obrázek místa
Konopiště
© Petr Benda 07/2005

Hlavní prohlídkové okruhy:

1. Salony jižní křídla zámku - Prohlídka začíná v lovecké chodbě (vystaveny lovecké trofeje arcivévody Ferdinanda d´Este, přes 800 kusů), a dále vede reprezentačními a hostinskými pokoji v 1. patře jižního křídla zámku, bohatě zařízenými dobovým nábytkem, obrazy, s množstvím historického porcelánu (Růžový, Sloupový a přijímací salón, velká slavnostní jídelna s nástropní freskou (18. stol., Julius Lux), apartmány s koupelnou z r. 1900). Prohlídka trvá 50 - 55 min., max. počet 25 osob ve skupině. 2. Salony severního křídla - Prohlídka vede návštěvníky nejstarší částí zámku, do prohlídky spadá stará část - apartmá - tzv "Kronprinc" (společenský salón, pracovna, ložnice). Prohlídka vede dále přes kapli sv. Huberta, alkovnu ...
E.H. podle http://www.zamek-konopiste.cz, 17.6. 2013

  turistické

  Doplňkové prohlídkové okruhy:
  Muzeum sv. Jiří - Expozice je umístěna v bývalé barokní oranžerii. Sbírka dřevořezeb, obrazů a různých artefaktů vztahujících se ke kultu sv. Jiří z období 15. stol. - poč. 20. stol. Střelnice - Herna s kuriózní střelnicí, zřízená na místě velké konírny na nádvoří zámku r. 1900. Jsou zde pohyblivé automatické terče (akustické hlášení zásahu), střelnice pro ostrou střelbu a kuželník. Soukromá panská střelnice sloužila

  E.H. podle http://www.zamek-konopiste.cz, 17.6. 2013

  historie

  Zámek byl založen, původně jako hrad, kolem roku 1294 patrně pražským biskupem Tobiášem z Benešova. Prvně se zmiňuje roku 1318 jako majetek Beneše a Tobiáše z Benešova. Hrad byl vybudován po vzoru francouzských pevností, s kulatými věžemi, parkánem, padacím mostem a 4 bránami. Poté, co rod Benešoviců vymřel, přešel hrad roku 1337 na dlouhá léta do majetku rodu Šternberků. V letech 1467 - 1468 byl hrad za Jiřího z Poděbrad dlouhodobě obléhán -

  E.H. podle http://www.zamek-konopiste.cz; Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Pavel Vlček, Libri 1999, 17.6. 2013

  pověsti

  Svatojiřské muzeum
  S překvapením vcházíme do budovy, přistavěné k zámku, v níž se setkáváme s předměty, jež vesměs nesou podobu svatého Jiří. Sebral je a uložil zde arcivévoda Ferdinand z Este. Svatý Jiří, jak o něm legenda vypravuje, pustil se statečně v boj s drakem, jemuž měly býti přinášeny lidské oběti, a kopím ho prohnal. Odkud vznikla úcta arcivévodova k hrdinnému světci? Arcivévoda byl sice znám jako pobožnůstkář, avšak vznik svatojiřského musea měl

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Ohnisko světové války
  Konopiště vyvolává dodnes vzpomínky na světovou válku, neboť je považováno za ohnisko, z něhož vzešel krvavý požár. Bylo to 12. června roku 1914, kdy přijel na Konopiště německý císař Vilém II. V zámku, o samotě stojícím a bedlivě střeženém, konal tajné porady s rakouským následníkem trůnu. Aby ani slůvko do veřejnosti neproklouzlo z toho, co se za dveřmi smlouvá, musilo prý služebnictvo obkládati dveře velikými slamníky. Nikdo se nepokusil

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Lesní panny
  Na rozcestí v Konopišti vede jedna cesta rovnou do zámku, druhá - nyní silnice - pod zámek. Tam stával domek pro sloužícího ze zámku. Domek rozboural poslední majitel zámku. Zbyla z něho pouze část. Zbořeništěm vede nyní cesta do obory. Cesta do zámku vedla dříve kolem domku, nyní míří tím místem kde stával. Do tohoto domku, dokud ještě stával, nastěhoval se nový sloužící se svou rodinou. V noci byl však probuzen hlomozem a dupotem nad

  LUBOŠ, 27.4. 2003

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Benešov  (BN)
  Konopiště