Dřevený hrádek neznámého jména základy vtesaný do skály vznikl ve 13. století poblíž dálkové zemské stezky ze snahy krále Přemysla Otakara II. zajstit severní hranice českého státu. Ve 14. století však již zanikl. Dnes patrné příkopy a tesaná lůžka.
Hlavní obrázek místa
Přízemí (sklep) hlavní věžovité stavby hrádku, pohled od severovýchodu
© Petr Turyna 06/2005
Graficke pismenko Patrně nejzajímavější odbočkou zelené turistické značky procházející severovýchodním cípem Národního parku České Švýcarsko (asi 3 km JZ od obce Brtníky) je Brtnický hrádek, zvaný též Loupežný zámek. Původní název se bohužel nedochoval. K neveliké stavbě, jejíž základem byla věž vede stezka překonávající čtveřici přirozených příkopů – skalních rozsedlin. Ta poslední, navíc člověkem rozšířená, dosahuje hloubky 8 metrů. Po stranách tohoto pískovcového ostrohu je příkrý sráz. Jádro hradu dnes tvoří především do skály vytesané sklepení bývalé věže o rozměrech asi 4 x 5m. Vrcholová plošinka tohoto skalního suku je plna různých tesaných lůžek bývalé zejména dřevěné stavby. Směrem na východ se do Německa otevírá výhled na zalesněné údolí.
Mass, Turyna Petr, 21.6. 2005

  historie

  Tento hrádek, neznámého jména, vzniknul ve 13. století poblíž dálkové zemské stezky. Vznik patrně souvisí se snahou krále Přemysla Otakara II. o zajištění severní hranice českého státu po odstoupení Budyšínska Braniborsku. Ve 14. století však již zanikl.
  podle Zdeněk Fišera: Skalní hrady zemí Koruny české, Libri, Praha 2004, 26.3. 2005
  Brtnický Hrádek (Loupežnický Zámek)
  Zdejší území patřívalo od dob Přemysla Otakara II. Žitavským a po nich Berkům z Dubé, kteří zřejmě již od přelomu 13. a 14. století začali v souvislosti s kolonizací oblasti se zakládáním zdejší soustavy skalních hradů, sahající od Bad Schandau ke Krásné Lípě. Důvodem bylo snížení rizika při dopravě zboží od Labe do vnitrozemí. Tak vznikl i Brtnický hrádek. Písemné zmínky o něm se nedochovaly, ani jeho pravé jméno není známé. Název Loupežnický

  vladimír kotek , 2.2. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Brtníky