Dochovaná kamenná věžovitá stavba tvrze byla v 15. stol sídlem nižší šlechty. Její jméno je spojeno s Janem Sudkem z Dolu, který zemřel roku 1475. V jejím sousedství dnes vypuštěný rybník.
Hlavní obrázek místa
Budova tvrze přes rybník od jihu
© Filip Matoušek 08/2006
Graficke pismenko Poměrně zachovalá gotická tvrz, dnes bohužel součástí chalupy. Nachází se nedaleko zastávky Sudkův Důl na úzkorozchodné trati Obrataň - Jindřichův Hradec ve stejnojmenné vesnici (cca 5 km od Obrataně).
1.7. 2006

  turistické

  Tvrz se nachází přibližně uprostřed osady Sudkův Důl, při domu čp. 10, na okraji dnes vypuštěného rybníka, který byl nepochybně součástí její obrany.
  L.P., 8.7. 2006

  historie

  Historie tvrze
  Prvním držitelem statku byl Maršík zvaný Kosten z Dolu. Původně byl zdejší statek zván jen Důl. Dnešní název je spojen se jménem Jana Sudka z Dolu, který zemřel roku 1475. Vlastní tvrz je poprvé připomínána až roku 1531, je však pravděpodobně starší, neboť bylo dendrochronologicky potvrzeno, že stropní trámy budovy byly zhotoveny ze dřeva káceného těsně před r. 1490.
  L.P. / Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, III., Argo, s. 772 -774, 8.7. 2006
  Popis tvrze
  Z původní tvrze se dochovala kamenná dvoupatrová věžovitá stavba ve tvaru obdélníka krytá valbovou střechou. Dendrochronologicky bylo potvrzeno, že stropní trámy budovy byly zhotoveny ze dřeva káceného těsně před r. 1490. Prostor prvního patra byl rozdělen přibližně na dvě stejně velké části. Podle některých autorů byla tato obytná část tvrze charakteru věžovitého paláce vyšší ještě o hrázděné či dřevěné polopatro.
  L.P. / Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, III., Argo, s. 772 -774, 8.7. 2006
  Tvrz se nachází na východním okraji stejnojmenné vsi v rámci hospodářské usedlosti na břehu rybníka. Ves Sudkův Důl leží zhruba 3 km jižně od Obratáně na Pacovsku. Nedaleko nalezneme hrad Kámen. Prvním držitelem, o kterém hovoří písemné prameny je Maršík zvaný Kosten z Dolu. Ten držel dvůr a 2 lány a platil desátky faře v Křeči, roku 1408 uzavřel s faráře smlouvu, že míst desátku mu bude platit 25 grošů platu ze vsi Blanice… (A. Sedláček, díl 4,

  Jan Švejkar, 2011. Prameny: Encyklopedie českých tvrzí, díl 3, kolektiv autorů, Praha 2005, s. 772-774; A. Sedláček, hrady, zámky a tvrze Království českého, díl 4, s.300., 10.11. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Vysočina
   Pelhřimov  (PE)
  Sudkův Důl