Renesanční patrový zámek, postavený místo staršího sídla Janem Horčicem z Prostého r. 1603 podle rožmberské Kratochvíle. V18. století upravován za Gfässerů a Talacků z Ještětic. Zajímavý portál a erbovní deska nad vstupem, hodnotný dvůr s pivovarem.
Hlavní obrázek místa
Nároží zámecké budovy od severu
© Filip Matoušek 07/2003
Zajímavé renesanční sídlo či zámek v Bratronicích s budovami dvora, kaplí a pivovarem se nachází uprostřed obce, asi 8 km jižně od Blatné.
Filip Matoušek, 8.4. 2005

  historie

  Historie a popis
  Ves Bratronice se poprvé uvádí k roku 1228 jako majetek svatojiřského kláštera. Roku 1361 se poprvé objevuje v predikátu ve jménu Mikuláše z Bratronic, což by mohlo svědčit o existenci feudálního sídla. Vladykové z tohoto rodu drželi zdejší zboží až do roku 1509, kdy jej získal Smil ze Sedlce. Po krátkém období v majetku pánů z Mirovic se kolem roku 1575 ujímá držení Bratronic hejtman prácheňského kraje Jan Horčice z Prostého, který nechal místo

  F. Kašička - B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích, 1986., 9.4. 2005
  Bratronickým zámkem i jeho okolím se proháněli nadšení cyklisté
  Od r. 1864 se stal majitelem zámku rod Battaglia de Sopramonte e Ponto alto. Kolébkou rodu byly Benátky a bouře času jej postupně zavála přes jižní Trolsko do Rakouska a do Čech. V r. 1708 získali Battagliové za vojenské zásluhy titul svobodných pánů. Na sklonku 18. století se rod rozdělil do dvou linií, z nichž mladší žila v Haliči a starší v Čechách. Z haličské linie proslul baron Quido Battaglia (1846-1915), ctitel dcery Karla Havlíčka

  S použitím článku pana Františka Kubů, historika prachatického muzea, Jaroslav Špiroch , 2.8. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Bratronice