Nepatrné zbytky zaniklého hradu neznámého jména. Postaven ve 2. pol. 13. století, zanikl zřejmě již v polovině 14. století. Z trojdílného hradu (jádro a 2 předhradí) dochovány nevýrazné zbytky zdiva, valy a příkopy.
Hlavní obrázek místa
Alberk
Pohled na jádro hradu z druhého předhradí. Za torzem věže se nacházela hlavní budova.
© Lubomír Hlavatý 06/2006

popis hradu

Graficke pismenko Poblíž zámku Jezeří, severozápadně nad vesnicí Černice se nachází Černický vrch (566,2 m). Z jeho jižního svahu vybíhá směrem k jámě povrchového dolu ostroh, porostlý bukovým lesem. Na temeni ostrohu se nacházejí zbytky hradu neznámého jména označovaného někdy jako Hausberk. . Vlastní hrad se skládal ze tří částí. Prvního a druhého předhradí a vlastního jádra hradu s věží a hlavní budovou. Věž byla okrouhlá útočištná (tzv. bergfrit), asi 10m široká a zdi asi 3-4m silné. Dnes se tam nachází pouze mohylovité torzo. Za věží se nacházela vlastní hlavní budova, ze které již nic nezbylo.Též se tam nachází hranatý otvor do země, který ma být buď cisterna na ...
Lubomír Hlavatý, zdroj:Durdík, T.: Povrchový průzkum zaniklého hradu neznámého jména u Albrechtic na Mostecku, 6.7. 2006

  historie

  Hausberk, Alberk - aneb jak je to s jménem hradu
  Starší literaturou i místní tradicí byl náš hrad od dob A. Sedláčka mylně spojován se zaniklou tvrzí Alberk, to je však poměrně spolehlivě vyvráceno. Klíčová je skutečnost, že podle povrchového průzkumu stál náš hrad již ve druhé polovině 13. století. O Alberku přitom i sám Sedláček uvádí, že tvrz postavil až Jiří z Hochhausu před rokem 1565. Velmi pravděpodobně stávala i s poplužním dvorem přímo uprostřed Albrechtic. Definitivního potvrzení

  Zany, 23.7. 2006
  dějiny hradu
  O dějinách hradu nelze říci mnoho, neznáme ani jeho původní jméno. Podle archeologických nálezů byl postaven na konci 13. století, což potvrzuje i pro šlechtické hrady té doby obvyklá dispozice s okrouhlou věží. Zánik nedlouho existujícího hradu indikuje absence mladších nálezů do první poloviny 14. století, T. Durdík ji dává do souvislosti se založením sousedního hradu Jezeří.
  Zany, 23.7. 2006
  Hrad neznámého jména nad Albrechticemi
  Zapomenutá a zaniklá tvrz Alberk stávala u vsi Černic na místě, které se nyní nazývá Hausberk – takto začíná vyprávění Augusta Sedláčka o hradu u Albrechtic, jehož vznik dává do let 1565–66. Sedláčkova představa je ale mylná, dle skromných zbytků je jednoznačné, že na místě Hausberk u Albrechtic nestála renesanční tvrz, ale podstatně starší, dle dochovaných dispozic šlechtický hrad, obtočený příkopy a valy, se dvěma předhradími, a okrouhlým

  vladimír kotek , 28.2. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Most  (MO)
  Horní Jiřetín