Sídlo rodu Lašovských z Lašovic z pol. 15. stol. či třetiny 16. stol. Zmínka o ní je z r.1547. V r. 1604 ji koupil Jan Jiří ze Švamberka a připojil ji k orlickému panství. Tvrz ztratila funkci panského sídla a byla začleněna do hospodářského dvora.
Hlavní obrázek místa
jihovýchodní nároží původní tvrze
© Milan Caha 09/2009
Graficke pismenko Dvůr s pozůstatky tvrze se nachází západně od kostela na návsi obce Lašovice vlevo při silnici z Kovářova. Přes obec vede červená turistická trasa ze Sedlčan na Zahořany. Zaparkovat lze snadno na návsi přímo u budovy tvrze. Tvrz je v soukromých rukou a je nepřístupná.
28.11. 2009

  historie

  První zmínka o Lašovicích je z roku 1352. O 30 let později je uváděn vladyka Kuneš z Lašovic a po něm – v roce 1397 – Otík Rus z Lašovic. Za nich pravděpodobně tvrz ještě nestála, vybudovali ji až jejich potomci ve druhé polovině 15. století nebo v první třetině 16. století. První přímá zmínka o tvrzi pochází až z roku 1547, kdy ji Václav, poslední z rodu Lašovských z Lašovic, prodal Václavu z Nahorub. V roce 1604 tvrz prodává jeden z dalších

  Milan Caha (zdroj: T. Durdík, B. Nechvátal, F. Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Prácheňské museum, Písek 1995), 28.11. 2009

  popis

  Starší literatura uvádí, že tvrz zanikla beze stop. Až F. Kašička a B. Nechvátal ukázali, že se podstatné části tvrze dochovaly ve hmotě obytné budovy hospodářského dvora, tvořící jeho jihovýchodní nároží. Jedná se o přízemní, lichoběžné stavení o rozměrech 23×16–17 m. Obvodové zdi mají tloušťku až 110 cm. V klenutém sklepení se nachází do doby gotiky datovatelný portál a kamenná studna. Do nádvorního průčelí budovy byl druhotně osazen fragment

  Milan Caha (zdroj: T. Durdík, B. Nechvátal, F. Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Prácheňské museum, Písek 1995), 28.11. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Lašovice