Bystřička

přehradní nádrž Bystřička, vodní nádrž Bystřička
Jedna z nejstarších přehrad v ČR vybudována na Bystřičce v l.1908–1912 podle projektu arch. Grohmana a Brangema. Jedinečná svým technickým pojetím i arch.-urbanistickým pojetím souboru původních staveb přehrady. Od r.2003 kulturní památka.
Hlavní obrázek místa
Hráz a výpustní věž přehrady na Bystřice
© Jan P. Štěpánek 10/2007
Graficke pismenko Přehrada na říčce Bystřičce patří k jedněm z nejstarších přehradních nádrží v České republice a k nejstarším v povodí řeky Moravy nad soutokem s Dyjí. Tato víceúčelová vodní nádrž se rozkládá na pravostranném přítoku Vsetínské Bečvy, Bystřičce, na okraji Vsetínských vrchů, asi 10 km jihovýchodně od Valašského Meziříčí a 10 km jihozápadně od Rožnova pod Radhoštěm. Původní smysl přehrady z počátku 20. století, kdy měla sloužit jako zásobárna vody pro Dunajsko – Oderský průplav, již dávno není platný. Dnes Bystřička slouží hlavně jako místo pro rekreaci a ochrana před povodněmi. Umístění přehrady v hlubokém údolí Bystřičky obklopeném ...
Jan P. Štěpánek, 22.8. 2007

  historie

  Při plánování přehrady Bystřička byl jedním z primárních podnětů plán na vybudování Dunajsko – Oderského průplavu. Přehrada měla být jednou z mnoha, která by průplav zásobovala vodou. Současně urychlení prací způsobily i ničivé povodně na přelomu 19. a 20. století. Výstavba přehrady probíhala v letech 1908 až 1912 na základě projektu architektů Grohmana a Brangema. Stavbu zajišťovala Vídeňská firma Rabas-Kosina-Weiner. Přípravu i vlastní

  Podle informační tabule v místě Jan P. Štěpánek, 22.8. 2007

  popis

  Popis přehrady
  Přehradní nádrž na říčce Bystřičce byla v době svého vzniku unikátním a důmyslným technickým dílem. Jedná se o první přehradu vybudovanou v geologické oblasti tzv. karpatského flyše, který nemá souvislé nepropustné vrstvy. Přehradní hráz se řadí do skupiny gravitačních hrází, vyzděna je z místního kvalitního lomového kamene na cementovou maltu. Základ hráze je vybudován z pevného pouze prostého betonu. Oba líce hráze jsou obloženy řádkovým

  Podle informační tabule v místě Jan P. Štěpánek, 22.8. 2007
  Základní technické údaje o přehradě Bystřička
  Vybrané technické údaje Výška hráze od základu 37,4 m Délka koruny hráze 170 m Šířka hráze v patě 28,7 m Celkový objem nádrže 4 960 000 m3 Plocha povodí 64 km2 Roční úhrn srážek 940 mm
  Podle informační tabule v místě Jan P. Štěpánek, 22.8. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  technická památka
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Vsetín  (VS)