Trojboký pískovcový pilíř na dvoupatrovem soklu s balustrádou a sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Donáta a sv. Floriána, završený kovovým Božím okem. Postaven v Kralupech r. 1726 nákladem kralupských obyvatel, autorství přisouzeno J. A. Dietzovi. R. 1974 přenesen do Libědic, r. 2012 do Málkova.
Hlavní obrázek místa
sloup Nejsvětější Trojice, socha sv. Floriána
© Radovan Smokoň 05/2013
Graficke pismenko Nejjednodušší přístup ke sloupu je ze zastávky autobusu Málkov - Zelená ze směru od Chomutova kde se vydáme doleva pod silnici č. 13 a hned mírně doprava, projdeme kolem Zeleného ranče a Zelenské Lípy. Překročíme Podkrušnohorský přivaděč Ohře - Bílina a napravo hned pod Ahníkovskou lípou sloup najdeme.
Radovan Smokoň, 29.5. 2013

  historie

  Pilíř Nejsvětější Trojice v podobě Božího oka byl v místě pranýře na kralupské návsi postaven roku 1726 nákladem zdejšího měšťanstva. Na základě slohové analýzy a analogií s jeho dalšími pracemi přisoudila K. Adamcová autorství pilíře sochaři Janu Adamu Dietzovi z Jezeří. O dalších osudech pilíře se dostupná literatura nezmiňuje. Roku 1954 inicioval kralupský národní výbor opravu staletími ošlehaného monumentu, která byla ještě aktuálnější

  30.5. 2013

  popis

  Pilíř z okrového pískovce má bohatě členěný dvouetažový sokl na trojúhelném půdoryse s konkávně prohnutými stranami. Na prvním etáži stojí sochy světců, ochránců proti živelným pohromám (požáru, povodni a krupobití): sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a sv. Donáta. Na volutách mezi sochami stávaly sošky andílků s kartušemi (ještě r. 1954 a 1974 byly všechny tři, dochovala se pouze jedna z nich). Na podstavci stojí trojboký pilíř zakončený

  Zany, 30.5. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  socha, monument
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Chomutov  (CV)
  Zelená