Existence kostela v Louchově je doložena k roku 1352. Prošel zřejmě pozdně gotickou úpravou, kolem roku 1720 byl prodloužen k západu. Od roku 1945 chátrá, v současné době v havarijním stavu, vnitřní zařízení odcizeno nebo zničeno.
Hlavní obrázek místa
Kostel a hřbitovní zeď od jihozápadu
© Ivan Grisa 10/2011
Graficke pismenko Louchov, součást obce Domašín a sídlo jejího obecního úřadu, se nachází na úbočí Krušných hor severovýchodně od Klášterce nad Ohří. Prochází tudy komunikace III. třídy, spojující silnice II/224 (Klášterec nad Ohří - Vejprty) a silnici III. třídy Klášterec - Měděnec. Autobusové spojení funguje sporadicky jen v pracovních dnech, nejbližší celotýdenně obsluhovanou zastávkou jsou Petlery (linka Klášterec nad Ohří - Vejprty, navazující o víkendech na rychlíky Praha - Ústí nad Labem - Cheb a zpět).
Kostel se nachází v centru vsi, nad křižovatkou zmíněné silnice se strmou cestou do Nové Vísky (na silnici II/224). Obklopuje ho zpustlý hřbitov, přístupný branou z jihovýchodu. Rozbitými okny lze nahlédnout do interieru, který je jinak zajištěn proti neoprávněnému vniknutí.
Ivan Grisa, 16.10. 2011

  historie

  Kostel svatého Jakuba Většího v Louchově
  Existence kostela v Louchově je písemně doložena poprvé roku 1352. Podle slohového rozboru vznikl pravděpodobně ve II. polovině 13. století. Od konce 14. století do husitských válek byl sídlem samostatné farnosti, v 16. a počátkem 17. století byl zřejmě luterský. Lokalie zřízena 1794, samostatná katolická farnost obnovena 1853, de facto zanikla 1945. Podle dochovaných architektonických článků se zdá, že kostel prošel úpravami v pozdní gotice

  Ivan Grisa, dle Louchov - průzkum sakrálních objektů v okrese Chomutov, 16.10. 2011
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 1.10. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Chomutov  (CV)
  Louchov