Pozůstatky knížecího hradu na Zámeckém kopci v Cieszyně. Osídlen již ve 2. stol. př. n. l. Na přelomu 9. a 10. stol. slovanské hradisko, přeměněné ve 14. stol. na got. hrad. Od pol 17. stol. chátrá a mění se v ruinu. Dochována známá Piastovská věž.
Hlavní obrázek místa
Pohled na Piastovskou věž z místa původní brány do Horního hradu
© Jan P. Štěpánek 02/2006
Graficke pismenko Hrad v Těšíně najdete inhed po překročení hraniční říčky. Za ní se vydáte doleva na zalesněný kopeček. Tam najdete zbytky kdysi obrovského hradu roztroušené po nynějším zámeckém parku. Zachovala se jen jedna ze čtyř věží z 14. století (strany 9.04m, výška 28.9). Ta byla, poté co byly v 19. století odstraněny pozůstatky tohoto starého sídla těšínských Piastů, regotizována a nyní slouží jako rozhledna. Dalším pozůstatkem kdysi mohutného hradu jsou zbytky mohutná věže s hladomornou (tato část je zastřešena, aby nesloužila jako nádrž), při které jsou na zemi odkryté základy několika místností bývalého hradu. Další stavbou v parku, který se dnes rozprostírá na ...
Mass, Turyna Petr, 22.7. 2004

  turistické

  Má-li Praha své Hradčany, má-li Brno svůj Špilberk, má hlavní město bývalého Těšínského knížectví, město Těšín, svůj hrad jehož pozůstatky se vypínají na Zámeckém vrchu. Po mnohá staletí je hrad symbolem někdejší slávy a moci těšínských knížat. Osud sídla v tomto místě se začíná psát již ve 2. století př. n. l., avšak jako hradisko se zmiňuje až na přelomu 9. a 10. století. Na přelomu 13. a 14. století je na místě slovanského hradiska vybudován

  Jan P. Štěpánek, 8.8. 2006

  historie

  Historie těšínského hradu
  Zámecké návrší bylo osídleno již ve 2. století př. n. l. Stálé osídlení je zde datováno však až od přelomu 9. a 10. století. Tehdy zde Slované založili opevněné hradiště, chráněné palisádou a valy. V pozdější době nabylo toto hradiště na významu jako hraniční pevnost na jižním okraji území polského krále Boleslava Chrabrého. Hradiště se stalo sídlem kastelána a střediskem státní správy prvních piastovských knížat. Právě v této době je Těšín

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku (M. Makowski, Regio 2005), 8.8. 2006
  Popis Těšínského hradu
  Těšínský hrad se skládá či spíše skládal ze dvou samostatných částí – Horního a Dolního hradu. Dolní hrad byl tvořen hospodářskými a provozními objekty, obydlími služebnictva, zbrojnicí, stájemi a také vězením. Byl tvořen dvoupatrovou stavbou s patry i v podzemí, zesílenou v severním i jižním nároží okrouhlými baštami. Do této části hradu vedl z města přístup přes padací most nad příkopem a valem opatřeným palisádou. Horní hrad se skládal z

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku (M. Makowski, Český Těšín, Regio 2005), 8.8. 2006
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Polsko
  śląskie