Hrad přestavěný na zámek. Poničený za husitských válek. Obnovu provedli biskupové Jan Roth a Jan Thurzo, kteří zde hostili mnoho vědců a umělců. Za třicetileté války obsazen Švédy. V 18. st. barokně přestavěn. Dnešní podobu dostal zámek v 19. st.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 05/2017
Přímo v Javorníku můžete navštívit zámek Jánský vrch, který se dominantně tyčí nad tímto malým městečkem.
28.5. 2002

  turistické

  Zámek je již z dálky viditelnou dominantou města. V jeho okolí (na východní straně města), v sousedství gotického kostela jsou zbytky tvrziště z přelomu 13. a 14. století. Další hrad Rychleby je od místa vzdálen 5 km po červené turistické značce.
  Radim Bystroň, 14.2. 2003
  Prohlídkové okruhy:
  I. okruh (tzv. reprezentační) - vyniká zachovaným původním vybavením převážně z 19. století, které bylo nově doplněno pouze některými předměty užitého umění a obrazy. K nejcennějším památkám patří plastiky a obrazy ve vybavení horní zámecké kaple, od pozdní gotiky až k baroku. Unikátní jsou také původní 200 let staré záclony a zajímavým obohacením prohlídky je rovněž jedna z největších sbírek dýmek v ČR. Základ sbírky dýmek a

  E.H. podle http://www.janskyvrch.cz, 17.8. 2013

  historie

  Jánský vrch
  Zřejmě již ve 13.století vznikl na místě dnešního zámku gotický hrad. Za husitských válek byl hrad dobyt. O jeho znovuzrození se v letech 1452-1509 přičinili biskupové Jan Roth a Jan Thurzo. Počátkem 17. století byl hrad modernizován a zvolna se měnil na zámek. V 18.století byl zámek barokně přestavěn.
  14.2. 2003
  Na Jánském vrchu nad Javorníkem, který je poprvé uváděn v r. 1291 v listině pro vidnavského fojta (opírá se o starší zprávu z r. 1266), stával kdysi hrad, o němž se poprvé dovídáme ze zprávy z r. 1307, kdy je jako svědek citován jeho kastelán Richolf. Jeho vznik lze položit do přelomu 13. a 14. století. Zjištění původního tvaru hradu, jehož stavebně historický průzkum nebyl dosud proveden, je tím obtížnější, že prošel mnoha změnami, které nelze

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, 21.6. 2004

  pověsti

  Timling
  Chudý sirotek Gideon Timling pásával v Javorníku kozy. Jeho chudoby a nešťastného osudu využil ďábel a chlapce lehce přelstil. Ukázal se mu jako myslivec a na hochovu odpověď, jak skoncovat se svou chudobou, že by chtěl bydlet na zámku, poradil mu neznámý cizinec, aby mu nejdříve podepsal vlastní krví listinu a pak že mu poradí, jak se do zámku dostane. Chlapec, i když s hrůzou, tak učinil a myslivec mu nařídil, aby se hlásil o místo zámeckého

  Jan F. Teister - kronikář farnosti Starý Bohumín, 26.3. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Jeseník  (JE)
  Javorník