Kašna se sochou sv. Floriána na hlavním polskotěšínském náměstí zvaném Rynek. Postavena nákladem Václava Donaya ze Skočova v r. 1777. Je pozůstatkem starého vodovodu ze 16. století.
Hlavní obrázek místa
kašna se sochou sv. Floriána
© Jan P. Štěpánek 02/2006
Graficke pismenko Kašna se sochou sv. Floriána na hlavním těšínském náměstí, tzv. Rynku. Kašna byla vystavěna v r.1777 nákladem Václava Donaya ze Skočova. Je hmatatelným pozůstatkem starého vodovodu ze 16. století, který do města přiváděl vodu až z úpatí Malého Javorového.
Kašna je dodnes funkční a zpestřuje historický ráz náměstí.
Polygonální kamenné kašně dominuje socha sv. Floriána ve zbroji na kamenném pilíři se znakem města Těšína.
Jan P. Štěpánek, 23.1. 2008

  historie

  Svatý Florián (Florián z Lorchu)
  Svatý Florián je katolický mučedník a svatý. Je patronem hasičů a profesí, která souvisejí s ohněm – pekařů, hrnčířů, hutníků, kominíků. Zobrazován bývá v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho sochy se vztyčovaly na ochranu proti požárům. Svatý Florián se podle legendy narodil v 2. pol. 3. stol. v Zieselmaueru nedaleko Vídně a stal se římským vojákem. Sloužil jako vedoucí kanceláře místodržícího v

  http://cs.wikipedia.org, 21.8. 2012
  technická památka
  zachovalý
  volně přístupno
  Polsko
  śląskie